Ouderen (> 65 jaar) | Sirius - Campus Melveren

De cluster ouderenpsychiatrie richt zich naar mannen en vrouwen vanaf 65 jaar met psychische zorgnoden.  In de praktijk merken we twee grote doelgroepen op: enerzijds ouderen met “cognitieve stoornissen” en anderzijds ouderen met “functionele stoornissen”.

Behandelvisie

In de behandeling van ouderen met psychische zorgnoden vertrekken we vanuit een aantal principes:

  • we zorgen voor een behandeling op maat van de oudere, rekening houdend met het levensverhaal, de aanwezige mogelijkheden, de aanwezige relaties, eventuele lichamelijke beperkingen, …  We kijken naar de gehele mens met zijn psychisch probleem.
  • de oudere (en zijn familie) worden actief betrokken bij het formuleren van de behandeldoelstellingen en de regelmatige evaluaties.
  • we hanteren op alle afdelingen een zelfde therapeutisch kader (het systeemdenken) en maken gebruik van actuele wetenschappelijke kennis
  • we behandelen zo kort als mogelijk en zo lang als nodig en bij voorkeur samen met de thuissituatie
  • onze medewerkers hebben aandacht voor de betekenis van de opname, het hebben van een psychische nood, … Onze medewerkers engageren zich om de oudere en zijn familie respectvol, klantvriendelijk en deskundig te bejegenen.

Behandelmethodiek

In een eerste fase – een observatieperiode van 3 à 4 weken – ligt de nadruk op een diepere verkenning van de zorgvraag. Op basis van (klinisch en psychodiagnostisch) onderzoek, een continue gedragsobservatie door de verschillende disciplines en overleg met de oudere en zijn familie, wordt tijdens een interdisciplinair teamoverleg een indicatie gesteld.

Na overleg met de oudere (en de familie) worden de doelstellingen vastgelegd voor de verdere behandeling. Ook de invulling van het concrete behandelplan wordt samen overlegd.
Elke behandeling is een combinatie van het aanbieden van een aangepast en ondersteunend leefklimaat, individuele begeleiding, individuele – en groepstherapie, psychotherapie en familiebegeleiding. We zoeken ook mee naar een gepast antwoord op de vragen van mantelzorgers en professionelen in de thuissituatie.
In overleg met alle betrokkenen wordt het toekomstperspectief vastgelegd. Deze herintegratie of overgang naar een nieuwe woonvorm, wordt samen met de patiënt en de betrokkenen voorbereid.
Na een ontslag kan – zo nodig – kortstondig een vorm van nazorg worden aangeboden.

Voor bijkomende informatie of voor een vraag tot opname kan telefonisch contact opgenomen worden met 011 78 88 08

Transmuraal manager ouderen
Lies Clerx, 011 78 83 00, lies.clerx[at]asster.be 
 
Beleidsarts
Dr. Vincent Schreurs, 011 78 80 11, vincent.schreurs[at]asster.be