Opname van jongeren met een jeugdrechtbankdossier 

Binnen de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie zijn er 2 leefgroepen waar bijna uitsluitend jongeren terecht kunnen met een jeugdrechtbankdossier. Deze jongeren moeten ook steeds aangemeld worden door de consulenten van de jeugdrechtbank.

Crisisleefgroep

De crisisleefgroep (SPIKA 2) heeft 5 bedden waarvan 3 gereserveerd voor jongeren met een jeugdrechtbankdossier. Er is opnamemogelijkheid voor jongens en meisjes van 12 tot en met 17 jaar.
Hier komen jongeren terecht met een acuut kinderpsychiatrisch probleem waarbij een korte crisisinterventie of time-out noodzakelijk is. De opnameduur is maximum 14 dagen, 1x verlengbaar met 14 dagen.
Doelstelling is acute opvang, taxatie en advies. Ook medicamenteuze oppuntstelling kan een reden zijn voor crisisopname.
Er worden voor deze jongeren samen met de verwijzers verdere hulpverleningstrajecten uitgetekend.

Na de crisisopname wordt er, indien aangewezen, een outreachingaanbod gedaan. Belangrijkste doelstelling hierbij is het ondersteunen en vasthouden van de psychiatrische insteek na de opname en het bewaken van het hulpverleningstraject.

Intensieve behandeleenheid (SPIKA 3)

Deze leefgroep telt 7 bedden en 1 crisishervalbed voor jongens en meisjes van 12 tot en met 17 jaar.
Binnen deze leefgroep wordt er intensief gewerkt met jongeren die een ernstige/complexe problematiek hebben waarvoor het behandelaanbod binnen de gewone werking niet voldoende is. Meestal wordt er gewerkt in fases waarbij men van een individuele aanpak opbouwt tot een groepsaanpak.

Afdeling SPIKA 2 en SPIKA 3 

Afdelingshoofd
Brian Nicasi, 011 78 87 11, brian.nicasi[at]asster.be

Dienst maatschappelijk werk
Katrien Weenen, 011 78 87 61, katrien.weenen[at]asster.be
 

Crisisgroep en outreaching - 011 78 87 24
 
Kinderpsychiater
Dr. Lieve Kiebooms, 011 78 80 11, lieve.kiebooms[at]asster.be
 
Psychologen
Julie Onan, 011 78 87 56, julie.onan[at]asster.be
Bert Dehouck, 011 78 87 53, bert.dehouck[at]asster.be
 

Intensieve behandeleenheid  - 011 78 87 25
 
Kinderpsychiater
Dr. Jan De Corte, 011 78 80 11, jan.decorte[at]asster.be
 
Psychologen
Sandy De Groof, 011 78 87 54, sandy.degroof[at]asster
Ilse Vriens, 011 78 87 55, ilse.vriens[at]asster.be