Mobiele werking 

Wat betreft onze mobiele werking hebben wij een aanbod voor jongeren die in crisis worden opgenomen. Mobiel wil zeggen dat er vanuit onze dienst medewerkers ter ondersteuning naar de thuissituatie of de betrokken instelling gaan. Doelstelling hierbij is het opvolgen van de trajecten van de jongeren en zo mogelijk opnameverkortend of opnamevermijdend te werken. Deze ondersteuning na een crisisopname kan maximaal 1 maand worden aangeboden. Wij werken hierbij nauw samen met de mobiele werking van Ligant, het netwerk GGZ voor kinderen en jongeren in Limburg.  

Contact 

Psychologe
Pascale Lambrichts, 011 78 87 56, pascale.lambrichts[at]asster.be