Crisisopname 

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar met een acuut kinderpsychiatrisch probleem waarbij een korte crisisinterventie of time-out noodzakelijk is, kunnen terecht in de crisisleefgroep (SPIKA 2). Doelstelling is acute opvang, taxatie en advies. Ook medicamenteuze oppuntstelling kan een reden zijn voor crisisopname.
Er worden voor deze jongeren samen met de verwijzers verdere hulpverleningstrajecten uitgetekend.

Na de crisisopname kan er, indien aangewezen, een mobiel aanbod gedaan worden. Belangrijkste doelstelling hierbij is het ondersteunen en vasthouden van de psychiatrische insteek na de opname en het bewaken van het hulpverleningstraject.
De crisisleefgroep (SPIKA 2) heeft 5 bedden waarvan 2 netwerkcrisisbedden en 3 gereserveerd voor jongeren met een jeugdrechtbankdossier. Voor deze laatste jongeren dient de aanvraag voor opname steeds te gebeuren door de consulent van de jeugdrechtbank.
De opnameduur in deze leefgroep is beperkt.

Kinderen onder de 12 jaar of kinderen en jongeren die reeds eerder in de reguliere groepen (SPIKA 1) waren opgenomen kunnen ook in crisis in de reguliere werking worden opgenomen.

Afdeling Spika 2 - 011 78 87 24 

Afdelingshoofd
Brian Nicasi, 011 78 87 11, brian.nicasi[at]asster.be

Kinderpsychiater
Dr.Lieve Kiebooms, 011 78 80 11, lieve.kiebooms[at]asster.be
 
Psychologen
Pascale Lambrichts, 011 78 87 56, pascale.lambrichts[at]asster.be
Cedric Leroi, 011 78 87 53, leroi.cedric[at]asster.be

Dienst maatschappelijk werk
Katrien Weenen, 011 78 87 61, katrien.weenen[at]asster.be