Reguliere opname 

Binnen SPIKA 1 bieden we crisisinterventie, observatie en behandeling voor ernstige kinderpsychiatrische, emotionele en/of gedragsproblemen.  Er is mogelijkheid tot volledige opname, dag- of nachthospitalisatie.
Er zijn 18 plaatsen voor zowel jongens als meisjes vanaf 6 jaar tot en met 17 jaar.
Jongeren worden verdeeld in 3 leefgroepen: latentiegroep van 6 tot 12j, pubergroep van 12 tot 15j. en adolescentengroep van 15 tot en met 17j.

De aanmelding voor een reguliere opname gebeurt meestal door andere hulpverleners zoals huisarts, CGG, CLB, ... en dit in samenspraak met ouders en/of verantwoordelijken voor de jongeren.
Een opname wordt voorbereid door één of meerdere kennismakings- of ‘intake’ gesprekken. Hierin worden zowel het gezin als de verwijzer betrokken. We onderzoeken de hulpvraag en gaan na of een opname aangewezen is. In samenwerking met alle betrokkenen maken we een aanzet tot het hulpverleningsplan.

Een opname begint met een observatieperiode van gemiddeld 6 weken.
Elke jongere wordt ingeschakeld in een leefgroep van leeftijdsgenoten. Naast een therapieprogramma in groep is er ook voor elke jongere een persoonlijke begeleider en, op indicatie, een individueel therapeut. Vanuit een interdisciplinair perspectief (kinderpsychiater, psycholoog, ergo-, muziek- en psychomotorisch therapeut, leefgroepbegeleiding, …) proberen we de problematiek van de jongere in kaart te brengen. Ook een leerkracht doet - als lid van het interdisciplinair team - gerichte observatie en biedt gepaste leerstof aan in overleg met de school. Samenwerking met en begeleiding van het gezin gebeurt door de gezinstherapeut van de leefgroep.
Psychodiagnostisch, medisch en kinderpsychiatrisch onderzoek vervolledigen de observatiegegevens.
Deze gegevens worden in teamverband besproken en nadien uitgebreid met de ouders (en significante anderen) doorgenomen. Een behandelplan wordt voorgesteld. Dit omvat zowel verdere zorgen voor het kind, hier of elders, als ook door de ouders of de omgeving te nemen stappen in het belang van het kind.
De interdisciplinaire behandeling wordt zo kort mogelijk gehouden. Het streefdoel is terugkeer naar het vertrouwde milieu van de jongere (gezin, school, buurt, …).
Soms is een heroriëntatie op één of meerdere terreinen aangewezen. Daarbij verwijzen we naar andere hulpverleningsinstanties. Enkel als dit niet mogelijk is wegens de ernst van de problemen, kan langdurige behandeling binnen onze dienst overwogen worden.

Naast een reguliere opname is er ook een crisisopname mogelijk. Deze functie is voorzien voor kinderen jonger dan 12 jaar en uit de regio met een acuut kinderpsychiatrisch probleem waarbij een korte crisisinterventie noodzakelijk is. 


Afdeling Spika 1 

Afdelingshoofd
Isabelle Ceulemants, 011 78 87 10, isabelle.ceulemants[at]asster.be
 

Dienst maatschappelijk werk
Sonja Heuvelmans, 011 78 87 60, sonja.heuvelmans[at]asster.be
 

Leefgroep 1: van 6 tot 12 jaar - 011 78 87 21

Kinderpsychiater
Dr. May Vrijens, 011 78 80 11, may vrijens[at]asster.be

Psychologen
Lut Massa, 011 78 87 50, lut.massa[at]asster.be
Ilse Smets, 011 78 87 58, ilse.smets[at]asster.be


Leefgroep 2: van 12 tot 15 jaar -  011 78 87 22

Kinderpsychiater
Dr. Lieve Kiebooms, 011 78 80 11, lieve.kiebooms[at]asster.be

Psychologen
Ellen Camps, 011 78 87 51, ellen.camps[at]asster.be
Eulalie Masy, 011 78 87 57, eulalie.masy[at]asster.be


Leefgroep 3: van 15 tot 18 jaar - 011 78 87 23

Kinderpsychiater
Dr. May Vrijens, 011 78 80 11, may.vrijens[at]asster.be

Psychologen
Bert Dehouck, 011 78 87 52, bert.dehouck[at]asster.be
Eulalie Masy, 011 78 87 57, eulalie.masy[at]asster.be