Jongvolwassenen (18 > 23 jaar) | De Zeilen 1 - campus Melveren

Deze afdeling richt zich op jongvolwassenen, van 18 tot en met 23 jaar, met een psychiatrische problematiek, ongeacht hun diagnose, achtergrond en/of cultuur.
 
Jongvolwassenen met een specifieke problematiek waarvoor binnen Asster geëigende zorgvormen bestaan worden doorverwezen in overleg met de behandelende psychiater. Dit kan bijvoorbeeld bij een primair verslavingsprobleem of een verstandelijke beperking.

Behandelvisie

Wij streven voor elke jongvolwassene naar voldoende (o.a. psychische) stabiliteit en psychologische flexibiliteit die hen de mogelijkheid geeft om op een vlotte en aangepaste manier om te gaan met de uitdagingen van deze levensfase.
 
Het oplopen van achterstand in bepaalde ontwikkelingstaken kan leiden tot problemen met de ontwikkeling van zowel de identiteit als de persoonlijkheid. Indien jongeren in deze fase van hun leven geconfronteerd worden met ernstige psychische problemen kan dit verschillende (ontwikkelings)domeinen van hun leven beïnvloeden en het opnemen van ontwikkelingstaken waar de jongere in deze levensfase voor staat bemoeilijken. Het behandelen van deze psychische toestandsbeelden is dan ook een zeer belangrijke voorwaarde om deze jongeren de kansen te geven om op een stabiele basis het volwassen leven aan te vatten.

Behandelmethodiek

De behandeling bestaat uit een gevarieerd programma van inzichtgevende sessies (vb. groepstherapie), informatieve sessies (vb. gezondheidsvoorlichting, psycho-educatie) en praktisch gerichte sessies (vb. medicatiebeheer, sociale vaardigheidstraining). Verschillende disciplines (psychiatrisch verpleegkundige, ergotherapeut, psycholoog,..) werken hiervoor intensief samen. Je persoonlijk begeleider coördineert je behandeltraject en volgt het in samenspraak met jou op.

Indien u een aanmelding, of informatie wilt, voor het volgen van een behandelopname, kan u steeds contact opnemen met Mevr. Ingrid Gielen. Dit kan telefonisch maandag-, dinsdag- en donderdagvoormiddag van 8.30 u. tot 12.00 u. op het nummer 011 78 86 60 of via mail aan ingrid.gielen@asster.be.

Jongvolwassenen 

Transmuraal manager jongvolwassenen
Steven Dewulf, 011 78 80 32, steven.dewulf[at]asster.be
 
Beleidspsychiater Jongvolwassenen 
Dr. Marie-Paule Clerinx,  011 78 80 11, marie-paule.clerinx[at]asster.be

Zorgcluster De Zeilen 1 

Afdeling De Zeilen 1 - 011 78 86 11
 
Psychiaters
Dr. Anneleen D'haene, 011 78 80 11, anneleen.d'haene[at]asster.be
Dr. May Vrijens, 011 78 80 11, may.vrijens[at]asster.be
 
Afdelingshoofd
Renaat Van Houtte, 011 78 86 10, renaat.vanhoutte[at]asster.be
 
Psychologen/Pedagogen
Jasmine Bujanic, 011 78 86 50, jasmine.bujanic[at]asster.be
Ilse Devacht, 011 78 86 51, ilse.devacht[at]asster.be
Evelien Carlier, 011 78 86 55, evelien.carlier[at]asster.be
 
Dienst maatschappelijk werk
Ingrid Gielen, 011 78 86 60, ingrid.gielen[at]asster.be
Ermela Paja, 011 78 83 63, ermela.paja[at]asster.be
 
Verpleegkundig team
011 78 86 11