Behandeling voor volwassenen met een lichte of matige verstandelijke beperking in combinatie met een psychiatrische stoornis | De Zeilen 2 - campus Melveren

De Zeilen 2 biedt gespecialiseerde psychiatrische behandeling aan voor de doelgroep volwassenen met een verstandelijke beperking.

Behandelvisie

In de zorg houden we zoveel mogelijk rekening met het feit dat psychiatrische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking het resultaat zijn van een complex samenspel van biologische, psychologische, sociale en ontwikkelingsfactoren. De psychiatrische behandeling is gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven voor alle betrokkenen. 

Als er zich bij deze doelgroep problemen voordoen, zijn er drie belangrijke vragen die we ons als hulpverlener moeten stellen en wel in de juiste volgorde:

  • Is dit wel afwijkend gedrag?
  • Is dit gedrag een gevolg van over- of ondervragen?
  • Is dit gedrag het gevolg van een psychiatrische stoornis?

Begeleiders hebben een essentiële rol bij de vormgeving van het juiste (pedagogische/therapeutische) milieu.  Ze beschikken over de nodige professionele competenties, zoals pro-actief denken en handelen, zich kunnen verplaatsten in en afstemmen op de cliënt, de taal van de cliënt spreken,... om een antwoord te kunnen formuleren op deze vragen.

De hulpverlening wordt zo maximaal mogelijk in overleg en dialoog bepaald, met respect voor de mogelijkheden, beperkingen en grenzen van mensen. De begeleiders zoeken steeds een bewust evenwicht tussen ‘durven overnemen’, ‘gedragsveranderend werken’ en ‘empowerend herstelgericht werken’. Indien nodig beschermen we mensen om zichzelf en de samenleving te beveiligen. Mensen worden hierbij steeds in hun waarde gelaten. Het behandelende team is zich bewust van de eigen positie ten opzichte van de patiënt en houdt rekening met het fluctuerende, veranderende karakter van het niveau van functioneren en de draagkracht van patiënten.

Behandelmethodiek

  • Het proces start met het bevragen en begeleiden van de patiënt in het inventariseren van zijn wensen, mogelijkheden, beperkingen en ondersteuningsnoden.
  • Samen met de patiënt en de context wordt er vervolgens beslist waar ondersteuning nodig is.
  • De patiënt werkt aan zijn herstel, waarbij er gestreefd wordt naar het (h)erkennen van zijn persoonlijke beperkingen, en gelijktijdig te ontdekken over welke mogelijkheden hij beschikt.
  • We streven naar en ondersteunen zo maximaal mogelijk de maatschappelijke emancipatie van de patiënt. De aangeboden en ondernomen activiteiten leunen zoveel mogelijk aan bij het gewone maatschappelijk leven en de context van waaruit de patiënt komt. Op deze manier heeft nieuw aangeleerd gedrag meer kans op slagen.
  • We zien het als onze verantwoordelijkheid om voor, tijdens maar ook na behandeling onze expertise te delen met zowel familie en/of het thuisvervangend milieu.

Zorgcluster : De Zeilen 2 

Transmuraal manager
Steven Dewulf, 011 78 80 32, steven.dewulf[at]asster.be

Psychiater
Dr. Marie-Paule Clerinx,  011 78 80 11, marie-paule.clerinx[at]asster.be
Dr. Karina Van Kaam, 011 78 80 11, karina.vankaam[at]asster.be
 
Pedagogen
Tom Smets, 011 78 86 52, tom.smets[at]asster.be
Nele Geladi, 011 78 86 53, nele.geladi[at]asster.be
 
Het specifieke aanbod in de Provincie Limburg voor deze doelgoep vindt u terug in bijgevoegde folder. Verschillende modules van zorg worden hier beschreven naar leeftijd, graad van beperking en zorgvorm in de Provincie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘vraagverduidelijking & oriëntering’, ‘ambulante begeleiding of behandeling’, ‘mobiele outreaching’ en ‘residentiële behandeling’ 

Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft kan u steeds contact opnemen met Sabine Langenaeken, onze maatschappelijk assistente, of rechtstreeks met de afdeling .