Behandeling seksuele gedragsstoornis | Libra - campus Stad

Doelgroep 

Het behandelingsprogramma richt zich tot mannen met allerlei vormen van seksuele gedrags-stoornissen.

Behandelingsvisie

Seksuele gedragsstoornissen zijn  een behandelbaar probleem in de zin van het onder controle brengen van seksueel deviant gedrag via interne en externe controle.
Het uiteindelijke doel van de behandeling is het risico op herval voorkomen De therapeutische basishouding stoelt op een ondubbelzinnige afkeuring van het deviant gedrag maar ook op een respectvolle aanvaarding van de patiënt als volwaardig persoon.

Behandelmethodiek 

De behandeling heeft plaats binnen een sociotherapeutisch leefklimaat  om gedragsverandering mogelijk te maken. Inhoudelijk steunt de behandeling op het gedrags- en cognitief therapeutisch model en het terugvalpreventie model. De behandeling is in de eerste plaats een groepsbehandeling. Daarnaast werken we ook aan de individuele doelstellingen van de patiënt, zodat de patiënt zich kan herkennen in de behandeling.

Modules 

Module intake en observatie

Deze omvat enkele intakegesprekken waarin het voldoen aan de opnamecriteria en indicatiestelling voor het behandelprogramma en tot een behandelovereenkomst komen met overeengekomen behandeldoelen centraal staan. De observatieperiode duurt minstens twee maanden waarna op basis van therapeutische perspectieven beslist wordt tot al dan niet starten van de eigenlijke behandeling.

Module behandeling en vervolgbehandeling

Via groepstherapie, individuele psychotherapeutische begeleiding, hervalpreventie, gerichte actieve therapieën leert de patiënt herval te voorkomen en werkt hij aan zijn eigen persoonlijke problematiek. Een degelijke rehabilitatie speelt daarin een belangrijke rol. De residentiële behandeling wordt gevolgd door een verplichte ambulante behandeling of een partiële behandeling als tussenstap naar ambulante behandeling. Vervolgbehandeling kan onder verschillende vormen: individuele psychotherapie bij een psychotherapeut al dan niet in een ambulant centrum, beperkte of volledige inschakeling in dagbehandeling waarbij wordt deelgenomen aan belangrijke activiteiten van het residentieel programma. De evolutie in de vervolgbehandeling wordt grondig opgevolgd.

Afdeling: Libra 3 

Afdelingshoofd
Erwin Reyskens, 011 78 85 30, erwin.reyskens[at]asster.be

Psychiater
Dr. Inge Jeandarme, 011 78 80 11, inge.jeandarme[at]asster.be

Psycholoog
Nathalie Rosier, 011 78 85 51, nathalie.rosier[at]asster.be

Maatschappelijk werker
Marleen Vanderstukken, 011 78 85 62, marleen.vanderstukken[at]asster.be