Verdergezette behandeling, resocialisatie en rehabilitatie 

Deze afdeling richt zich voornamelijk tot patiënten met een psychotisch functioneren, waarbij de psychose onder controle is. De meeste patiënten die naar deze afdeling georiënteerd worden, hebben één van de behandelmodules op de afdelingen Orion 1 of 2 gevolgd. Orion 3 biedt intensieve vervolgmodules voor patiënten die nood hebben aan een langere voorbereiding op een zelfstandiger leven.

Het behandelaanbod op Orion 3 onderschrijft de principes van het stress-kwetsbaarheidsmodel en het bio-psycho-sociaal model. Het therapeutisch denkmodel wordt aangevuld vanuit sociotherapie, gedragstherapie en het rehabilitatiemodel.

Om een zo goed mogelijk antwoord te bieden op de verschillende zorgvragen, heeft de afdeling vier behandelmodules uitgewerkt, waaronder een specifieke module ‘woontraining’ als intensieve voorbereiding op ontslag naar een gepaste woonvorm.

De afdeling is opgebouwd uit 3 units. Elke unit telt 10 bedden.

Afdeling Orion 3 - tel. 011 78 84 31 

Afdelingshoofd

Stefaan Kinnaer, 011 78 84 40, stefaan.kinnaer[at]asster.be

Psychiater
Dr. Johan Kusters, 011 78 80 11, johan.kusters[at]asster.be

Psycholoog
Hanne Daems, 011 78 84 50, hanne.daems[at]asster.be

Maatschappelijk assistenten
Lode Geladé, 011 78 84 60, lode.gelade[at]asster.be
Marie-Rose Thues, 011 78 84 62, marie-rose.thues[at]asster.be