Kortdurende behandeling 

Tijdens de kortdurende behandeling wordt ruim aandacht besteed aan het uitklaren van de zorgvraag van patiënt  en familie en het in kaart brengen van de recente ziektegeschiedenis. In deze diagnostische fase, wordt vanuit een vraaggerichte benadering, een aangepaste behandeling uitgewerkt. Van bij het begin van de opname worden ontslagperspectieven geanalyseerd en ingeschreven in het behandelplan.

Het therapeutisch denkmodel wordt vertaald naar een stressreducerend milieu met voorspelbaar dag- en nachtritme, met duidelijke afspraken en een ondersteunende benadering om de reality-testing te bevorderen en de psychose te stabiliseren.

Voor de kortdurende behandeling beschikt de zorgcluster Orion over 2 afdelingen van telkens 30 bedden.

Orion 2 heeft een aparte behandelmodule voor jong-volwassenen met psychotische stoornissen of schizofrenie.

Doelstellingen van het basiszorgprogramma:

Biologische invalshoek :

 • Symptoomreductie
 • Verantwoord medicatiegebruik
 • Metabole screening en bevorderen lichamelijke gezondheid

Psychologische invalshoek:

 • Inzicht in de psychotische problematiek en aanleren copingvaardigheden
 • Inzicht in eigen functioneren (mogelijkheden en beperkingen)
 • Probleemoplossende vaardigheden verhogen
 • Bevorderen van zelfvertrouwen, autonomie en zelfredzaamheid

Sociale invalshoek :

 • Omgaan met middelen gebruik
 • Vergroten van financiële en administratieve vaardigheden
 • Zoeken naar passende dagbesteding,studie of werk
 • Zoeken naar passende woon- en leefvorm

Afdeling Orion 1 - tel. 011 78 84 11 

Afdelingshoofd
Niels Paulus, 011 78 84 10, niels.paulus[at]asster.be

Psychiater
Dr. Louise Brokking, 011 78 80 11, louise.brokking[at]asster.be
Dr. Geraldine Einfinger, 011 78 80 11, geraldine.einfinger[at]asster.be

Psycholoog
Lut Vanelven, 011 78 84 52, lut.vanelven[at]asster.be
Hanne Daems, 011 78 84 50, hanne.daems[at]asster.be

Maatschappelijk assistent
Leen Hermans, 011 78 84 63, leen.hermans[at]asster.be

Afdeling Orion 2 - tel. 011 78 84 21 

Afdelingshoofd
Leen Hensen, 011 78 84 20, leen.hensen[at]asster.be

Psychiater
Dr. Nele Delahaye, 011 78 80 11, nele.delahaye[@]asster.be
Dr. Louise Brokking, 011 78 80 11, louise.brokking[at]asster.be
Dr. Karina Van Kaam, 011 78 84 03, karina.vankaam[at]asster.be

Psycholoog
Kim Lambeets, 011 78 84 51, kim.lambeets(@)asster.be

Maatschappelijk assistenten
Lode Geladé, 011 78 84 60, lode.gelade[at]asster.be
Sabine Geuten, 011 78 84 61, sabine.geuten[at]asster.be