Behandeling psychotische stoornis of schizofrenie | Orion - campus Stad

De zorgcluster Orion staat in voor opname, behandeling en rehabilitatie voor  volwassenen met een psychotische stoornis, al dan niet gecombineerd met een afhankelijkheid aan middelen.
Patiënten met een psychose van organische oorsprong, een drugsgerelateerde psychose of patiënten met een mentale handicap behoren niet tot deze doelgroep.

Meer informatie over psychose en schizofrenie: http://www.geestelijke-gezondheid.be/psychose

Wanneer een opname nodig is, zien we bijna steeds een ernstig falen van het contact met de realiteit, zichzelf en de anderen.
Vanaf het opnamemoment tot aan het ontslag en nazorg, staat een deskundig interdisciplinair team klaar om de patiënt en zijn naaste omgeving te begeleiden en te ondersteunen doorheen het behandeltraject.

Behandelvisie

Het  behandelprogramma vertrekt van de mens als totaliteit, waarbinnen lichamelijke, psychische en sociale facetten onlosmakelijk onderling samenhangen.

Hierbij aansluitend trachten we de psychotische stoornissen te objectiveren volgens het bio-psycho-sociaal model.

 • biologische factoren zijn o.a. erfelijke factoren of de werking van de hersenen.
 • psychologische factoren zijn o.a. emotionele ervaringen of trauma's.
 • sociale factoren zijn o.a. de levensomstandigheden zoals de woonplaats of de socio-culturele context.

Voor het begrijpen van psychotische stoornissen hanteren we het stress-kwetsbaarheidsmodel. Dit model gaat uit van de veronderstelling dat mensen met psychotische stoornissen of schizofrenie, een verhoogde kwetsbaarheid hebben voor het ontwikkelen van psychose en daaraan gerelateerde ziekteverschijnselen. Het ontstaan en verder verloop van de psychose wordt nu gezien als een wisselwerking tussen stressfactoren en de onderliggende kwetsbaarheid.  Mogelijke oorzaken van die kwetsbaarheid zijn genetische factoren of belangrijke gebeurtenissen tijdens de ontwikkeling van een individu. Hoe kwetsbaarder een individu, hoe minder stress nodig is om de symptomen te laten optreden.

Tot slot vormt de herstelvisie de insteek voor een positieve opvatting over gezondheid en persoonlijke groei van patiënten. De herstelvisie krijgt een zichtbare vertaling op de afdelingen door ondermeer aandacht te hebben voor de autonomie van de patiënt,, te werken vanuit een presentiebenadering, het hanteren van een verbindende gesprekstijl en  ruimte te bieden aan de ondersteunende omgeving van de patiënt (familie, kinderen, zorgverstrekkers e.a.)

Behandelmethodiek

Het behandelprogramma vind plaats binnen een herstelbevorderend therapeutisch milieu en bestaat o.a. uit (afhankelijk v/d zorgvraag):

 • Onderzoek en diagnostiek
 • Farmacologische behandeling
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Psycho-sociale en andere vaardigheidstrainingen
 • Psycho-educatie voor patiënt  en familie
 • Ontslagvoorbereiding- en begeleiding
 • Activering
 • Ondersteuning in het dagelijks functioneren

De zorgcluster  heeft verschillende behandelmodules, verspreid over 3 afdelingen . Elk met eigen behandeldoelen. Naast volledige hospitalisatie zijn er ook behandelmogelijkheden in dag- of nachthospitaal. Door een voortdurende monitoring van de hulpvraag en een zorgvuldige afstemming van deze behandelmodules, kan zorg op maat geleverd worden. Een nauwe samenwerking met andere voorzieningen garandeert na het ontslag, opvolging en continuïteit van zorg.

Het behandelprogramma tracht volgende doelstellingen te realiseren

 • In een acute fase: aanbieden van een veilige en beschermende omgeving
 • Behandeling van de psychotische symptomen
 • Heropbouwen en maximaliseren van het functioneringsniveau
 • Bevorderen therapietrouw en werken aan inzicht in pathologie en behandeling
 • Opbouwen, herstellen en versterken van het steunsysteem en omgeving
 • Opstarten of herstellen van het contact met nazorginstanties