Behandeling somatoforme stoornissen 

De behandeling is gericht op patiënten met langdurige onverklaarde lichamelijke klachten, waarvoor geen passende therapie meer kan worden aangeboden in algemene ziekenhuizen en andere gespecialiseerde settings, en waarbij er een significant psychisch lijden aanwezig is. Concreet bestaat de doelgroep uit patiënten die lijden onder het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS), fibromyalgie, chronische pijnklachten en niet-epileptische aanvallen. Psychiatrische comorbide klachten zoals angst en depressie worden eveneens behandeld. Patiënten worden ook steeds intensief begeleid bij problemen op sociaal vlak.
Patiënten kunnen rechtstreeks opgenomen worden vanuit de eerste, tweede of derde lijn, of via interne mutaties. Aan een opname gaat eerst een intakegesprek met de afdelingspsychiater vooraf gevolgd door een kennismakingsgesprek met een verpleegkundige.
 

Behandelvisie

Er wordt gewerkt vanuit het gevolgenmodel voor ongedifferentieerde somatoforme stoornissen van van Rood (Spinhoven, 2001). In dit model wordt niet langer gezocht naar potentiële oorzakelijke factoren in het ontstaan van de klachten. Er wordt wél gefocust op de instandhoudende rol die de gevolgen van de klachten op diverse levensdomeinen uitoefenen. De meest voorname peilers in de behandeling vormen reconditionering, gedragstherapie op indicatie en een aangepast medicamenteus beleid. Veel aandacht wordt ook besteed aan het leren doseren van activiteiten en inspanningen met het oog op hervalpreventie. Psycho-educatie en de rol van stress komen uitgebreid aan bod doorheen de behandeling.

Afdeling: De Lier 2 - 011 78 83 21 

De Lier 2 is een open afdeling met 30 bedden voor drie behandelgroepen van maximaal 13 personen.

Afdelingshoofd
Henri Gilissen, 011 78 83 20, henri.gilissen[at]asster.be

Psychiater
Dr. Tamara Falconieri, 011 78 80 11, tamara.falconieri[at]asster.be

Psycholoog
Kathleen Porke, 011 78 83 51, kathleen.porke[at]asster.be

Maatschappelijke assistenten
Yentl Ilsbroukx, 011 78 83 65, yentl.ilsbroukx[at]asster.be