Dagbehandeling Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) 

Voor wie?

De doelgroep voor deze gespecialiseerde dagbehandeling zijn volwassenen van 23 tot 65 jaar met persoonlijkheidsproblemen. Meer bepaald gaat het om mensen met:

  • langdurige problemen met het herkennen en hanteren van gevoelens

  • een negatief zelfbeeld

  • intense emotionele spanning

  • neiging naar impulsief gedrag

  • moeite om betekenisvolle relaties te ontwikkelen met mensen die ze kunnen vertrouwen

Behandelvisie

MBT werd ontwikkeld door Anthony Bateman en Peter Fonagy. Hun behandelmodel voor mensen met persoonlijkheidsproblemen kent intussen toepassingen binnen en buiten Europa. Het MBT-model is niet alleen theoretisch stevig onderbouwd. Het is ook een wetenschappelijk bewezen effectieve behandeling voor persoonlijkheidsproblemen.

Binnen een MBT-behandeling gaan we ervan uit dat persoonlijkheidsproblemen in belangrijke mate samenhangen met problemen bij het mentaliseren. Mentaliseren betekent dat we onze aandacht actief richten op wat er gaande is in onszelf en in anderen. We proberen zicht te krijgen op achterliggende gedachten, gevoelens, behoeften, en wensen die ons helpen om ons eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen.

Mensen met persoonlijkheidsproblemen krijgen het erg moeilijk om te blijven mentaliseren wanneer zij toegenomen emotionele spanning ervaren in hun relaties met anderen. Ze hebben het dan moeilijk om eigen gevoelens te herkennen en hanteren. Gevoelens van afwijzing kunnen hen overspoelen. Soms leidt dat tot een toenemende neiging om impulsief te reageren en worden relaties met anderen steeds problematischer. Soms leidt dat tot het sterk vermijden van contacten met anderen. Maar telkens wordt het zelfbeeld negatiever gekleurd.

Werkwijze

Met onze behandeling helpen we mensen met persoonlijkheidsproblemen om zichzelf en anderen beter te begrijpen vanuit ieders mentale toestanden. We zetten voortdurend in op het herstellen en bevorderen van mentaliseren.

Vanaf medio april 2018 starten we met het voortraject waarin de grondslagen worden gelegd voor de eigenlijke behandeling in het hoofdtraject. Een wekelijkse informatieve sessie wordt aangevuld met individuele gesprekken gericht op het opmaken van het behandelplan en van een houvastplan gericht op het hanteren van crisis. Ook wordt er dan een huisbezoek georganiseerd.

Vanaf begin juni  2018 starten we in ons hoofdtraject met een tweedaags en een driedaags programma. Vanaf begin september 2018 komt daar ook nog een vierdaags programma bij.

Onze behandeling omvat een stevige combinatie van individuele en groepspsychotherapieën, naast creatieve beeldende therapie,  psychodrama en andere sessies. De klemtoon ligt daarbij steeds op het in kaart brengen van de gedachten en gevoelens in het hier en nu. We willen zicht krijgen om de omstandigheden waarin het mentaliserend vermogen onder druk komt te staan of zelfs uitvalt. Dit zal ons helpen om klachten beter te begrijpen en te hanteren. Waar nodig wordt ook de familie of omgeving mee betrokken in de uitwerking van het concrete behandelproces.

De Lier 4 - MBT - 011 78 83 41 / 011 78 83 43 

Afdelingshoofd
Melanie Welsch, 011 78 83 30, melanie.welsch[at]asster.be

Psychiater
dr. Marc Hebbrecht, 011 78 80 11, marc.hebbrecht[at]asster.be
dr. Sarah Janssens, 011 78 80 11, sarah.janssens[at]asster.be

Psychotherapeuten
Sylvia Claes, verpleegkundige
Lieven Steeland, klinisch psycholoog
Ronny Vandermeeren, klinisch psycholoog
Inès Vallina Griera, klinisch psycholoog

Maatschappelijk werker
Tilly Menjoie, 011 78 83 61, tilly.menjoie[at]asster.be

Meer... 

Meer informatie over onze dagbehandeling, ons team en over hoe zich aan te melden voor een behandeling vindt u in de FOLDER MBT ASSTER.