Integratief Gedragstherapeutisch behandelprogramma (IGT) 

Voor wie?

Op de afdeling de Lier 4 IGT kan je terecht als je hulp zoekt omdat je last hebt van angst, depressie, verwerkingsmoeilijkheden en/of problemen met hanteren van emoties, zelfbeeld, relaties. Je kan rechtstreeks instappen. Een voorafgaande volledige opname is niet nodig.

Er zijn vier behandelmodules:

Module 1 ( vier dagen per week op ma/di/do en vrij) : verbeteren van emotieregulatie, zelfsturing en interpersoonlijke vaardigheden.

Module 2 ( vier dagen per week op ma/di/do en vrij) : behandeling van depressieve klachten, angst en dwang.

Module 3a (drie dagen per week op ma/woe en do) en Module 3b (twee dagen per week op ma en vrij): ondersteuning van het functioneren en (her)opnemen van rollen in de maatschappij. In deze module zijn ook crisisopnames mogelijk.

Behandelduur

Een behandeling duurt tenminste twee maanden. Een crisisopname is korter en duurt maximaal zes weken.

Behandeldoelstellingen

Doelstelling van het behandelaanbod is enerzijds dat je klachten verbeteren en verdwijnen, en anderzijds ook verhoging van je draagkracht en persoonlijke groei.

Ons einddoel is dat je meer zinvolheid en verbondenheid kan ervaren in je leven.

Behandelmethodiek

Tijdens je behandeling reiken we concrete ondersteuning en houvasten aan om de behandelingsdoelstellingen te realiseren.

We doen hiervoor in de eerste plaats beroep op inzichten en methodieken uit therapeutische stromingen die behoren tot de derde generatie gedragstherapie : Acceptance and Commitment therapy, elementen van dialectische gedragstherapie… Ook psycho-educatie is een belangrijk onderdeel van het programma. De naam van het programma verwijst hier naar: "IGT" staat voor "integratief gedragstherapeutisch behandelaanbod".

We vertrekken in alle groepen vanuit hetzelfde basisproces, maar leggen andere accenten afhankelijk van de module.

In een eerste stap werken we met jou aan inzicht in je belevingswereld. De focus ligt op gedachten en gevoelens, en hoe die samenhangen met uitlokkende gebeurtenissen en daaropvolgend gedrag. We onderzoeken hoe je jezelf en anderen beleeft, of daar patronen in te herkennen zijn, en hoe je met die belevingen omgaat.

In een volgende stap bieden we je handvaten aan om minder oordelend en veroordelend te reageren op je (innerlijke) ervaringen en het hier en nu te observeren zonder volledig op te gaan in je belevingen. Hierdoor wordt het gemakkelijker om moeilijke gevoelens te verdragen en ontstaat er ruimte om "te doen wat effectief is".

Binnen verschillende sessies worden houvasten aangereikt om "te doen wat effectief is". Het programma omvat vaardigheidstrainingen waarin je leert hoe je beter kan omgaan met problemen, klachten en symptomen. Ook interpersoonlijk gedrag komt aan bod.

Het is belangrijk dat je uiteindelijk ook buiten het ziekenhuis in actie komt, geholpen door de inzichten en vaardigheden die je verworven hebt.

In een laatste stap onderzoeken we dan ook je persoonlijke waarden en hoe je je leven vorm kan geven op basis van die waarden. We steunen je om concrete stappen te zetten.

De Lier 4 - IGT- 011 78 83 47 / 011 78 83 48 

Afdelingshoofd
Benny Tiri, 011 78 83 40, benny.tiri[at]asster.be

Psychiater
Dr. Katrien Callens, 011 78 80 11, katrien.callens[at]asster.be

Psychologen
Uschi Poesmans, , uschi.poesmans[at]asster.be

Maatschappelijk werker
Tilly Menjoie, 011 78 83 61, tilly.menjoie[at]asster.be