Behandeling van angst- , stemmingsstoornissen en ernstige persoonlijkheidsproblematieken | Nova - campus Stad 

Deze zorgcluster richt zich op de indicatiestelling, observatie, diagnostiek en gespecialiseerde behandeling van volwassen patiënten met stemmings- of angststoornissen of met problemen op vlak van identiteit en persoonlijkheid.

We bieden geïntegreerde behandelingsprogramma’s aan vanuit een biopsychosociaal model. Dit houdt in dat er interdisciplinair en multimodaal wordt gewerkt, gericht op de persoon van de patiënt en niet alleen op zijn stoornis. Van bij de aanvang werken wij aan het herstel en behoud van de integratie van de patiënt in zijn leefomgeving.

Behandelvisie

Elke patiënt krijgt een individuele begeleider toegewezen in functie van zorg op maat-behandeling.

Ons vertrekpunt is het aanbieden van ondersteuning, geïndividualiseerde zorg, een zinvolle actieve tijdsbesteding en gespecialiseerde behandelingen op indicatie. Aan de patiënt wordt gevraagd om actief mee te werken in de behandeling. Bovendien wordt rekening gehouden met de specifieke rechten van de patiënt, namelijk autonomie, recht op informatie en inspraak in de behandeling.
Vanaf het begin wordt ook de familie bij de behandeling betrokken.