Behandeling afhankelijkheidsstoornissen drugs 

Intake en indicatiestelling 

Bij aanmelding wordt voorafgaand aan een opname een intakegesprek georganiseerd om de zorgvraag te verhelderen en het behandelaanbod toe te lichten. Dit gesprek met de patiënt resulteert in een behandelovereenkomst. Eventueel wordt naar een andere module in het eigen ziekenhuis of naar een andere voorziening verwezen.

Crisisopname

Indien de verwijzer een urgente opname nodig acht zorgen we voor een tijdelijke opvang van 7 dagen om ondertussen oplossingen voor de probleemsituatie te organiseren.

Behandeling

Het behandelingsprogramma bestaat in belangrijke mate door een groepsaanbod. Daarbij is er ook een intensieve individuele begeleiding. De behandeling is in fasen gestructureerd. Elke fase heeft eigen doelstellingen. Na een eerste fase  van lichamelijk ontwennen, kennismaking met de afdeling en de andere patiënten is de belangrijkste uitdaging het zichzelf weer leren kennen als drugvrije persoon zowel in gedrag, gevoelens en gedachten. Na het terug leren omgaan met eigen verantwoordelijkheden is men toe aan het organiseren van een drugvrij leven en het verwerven van een gezonde leefstijl. In het bestendigen van gedragsverandering spelen hervalpreventie en goede nabehandeling een belangrijke rol.

Afdeling: Libra 3 

Afdelingshoofd
Erwin Reyskens, 011 78 85 30, erwin.reyskens[at]asster.be

Psychiater
Dr. Karina Van Kaam, 011 78 84 03, karina.vankaam[at]asster.be

Psycholoog
Nele Roppe, 011 78 85 52, nele.roppe[at]asster.be

Maatschappelijke werkers
Leen Vossius, 011 78 85 61, leen.vossius[at]asster.be