Behandeling afhankelijkheidsstoornissen alcohol, medicatie en niet-middel gebonden  

Opname 

Module opname, ontwenning en oriëntatie

Een goed onthaal en op eigen tempo op adem kunnen vormen de eerste stappen. Daarbij ligt de nadruk op lichamelijke en psychische recuperatie. Via intensieve individuele gesprekken wordt elke hulpvraag uitvoerig geëxploreerd en vervolgens worden samen met de patiënt enkele multidisciplinaire behandelvoorstellen geformuleerd. Tenslotte krijgt men voldoende tijd om een weloverwogen keuze te maken.

Module integratie

In deze module wordt gewerkt aan het opnieuw uitbouwen van een uitgebalanceerd leven, waarin  positieve relaties, een zinvolle dagbezigheid, een aangename leefomgeving en leuke vrijetijdsbesteding centraal staan. Deze bronnen van positieve ervaringen bieden vaak een tegengewicht tegen de negatieve spiraal van verslavingsgedrag. Via het stap-voor-stap  verwerven en leren van vaardigheden, het organiseren van steunende contacten en opeenvolgende succeservaringen slaagt men hierin.

Afdeling : Libra 1 

Afdelingshoofd
Jimmy Hendrikx, 011 78 85 10, jimmy.hendrikx[at]asster.be (ad interim)
Rinaldo Cavatorti, 011 78 85 10, rinaldo.cavatorti[at]asster.be

Psychiaters
Dr. Emmanuel Maes,  emmanuel.maes[at]asster.be

Psycholoog
Evelien Theunis, 011 78 85 53, evelien.theunis[at]asster.be
Loes Koolen, 011 78 85 55, loes.koolen[at]asster.be
Nathalie Rosier, , nathalie.rosier[at]asster.be

Maatschappelijke dienst
Ellen Vanderhoydonk, 011 78 85 60, ellen.vanderhoydonk[at]asster.be
Astrid Heeren, 011 78 85 64, astrid.heeren[at]asster.be


Behandeling 

De afdeling Libra 2 is een behandelingsafdeling. Er zijn twee zorgmodules die respectievelijk het psychodynamisch model en cognitieve gedragstherapie als therapeutisch referentiekader hanteren.

Psychodynamische behandeling

Het behandelend team wil een levenswijze zonder alcohol, verslavende geneesmiddelen of drugs aanmoedigen en ondersteunen. De behandeling is vooral gericht op het verwerven van inzicht in de eigen afhankelijkheidsproblemen, het uitdiepen van onderliggende problemen, het aanleren van probleemoplossend gedrag, het omgaan met en voorkomen van terugval en het ontwikkelen van een nieuwe, gezondere levenswijze. 

Cognitief-gedragstherapeutische behandeling

In deze module wordt vooral gewerkt aan het aanscherpen van inzicht in o.a. oorzaken en gevolgen van verslavingsgedrag, het verband tussen gedrag & emotionele problemen en de bredere context. Zo wordt er gekeken naar het herkennen en leren omgaan met hoge-risico-situaties (HRS), het opnemen van nieuwe rolpatronen en (verder) ontwikkelen van vaardigheden op verschillende levensdomeinen. Ook voor eventuele samengaande aandoeningen zoals bijvoorbeeld angst- en stemmingsstoornissen wordt er naar een oplossing gezocht.

Afdeling : Libra 2 

Afdelingshoofd
Inge Clerinx, 011 78 80 11, inge.clerinx[at]asster.be

Psychiaters
Dr. Emmanuel Maes,  emmanuel.maes[at]asster.be

Psycholoog
Lien Vanherwegen, 011 78 85 54, lien.vanherwegen[at]asster.be
Evelien Theunis,  011 78 85 53, evelien.theunis[at]asster.be

Maatschappelijke dienst
Sigrid Derese, 011 78 85 63, sigrid.derese[at]asster.be