Behandeling afhankelijkheidsstoornis | Libra - campus Melveren

Doelgroep

De doelgroep  bestaat uit : volwassenen met  verslaving aan of misbruik van alcohol en/of medicatie , drugsverslaving en/of niet middel-gebonden verslavingen (bv. gokken).

Behandelingsvisie

We willen mensen helpen bij hun wens naar een leven zonder  alcohol- , medicatie- en druggebruik.
We willen een veilig milieu aanbieden waarin de keuze en motivatie voor een nuchter en clean leven kan groeien. De patiënt is een actieve partner in zijn behandeling.
Het werken aan verslavingsgedrag zien we als een proces dat over verschillende fasen verloopt en waarbij motiverende, stimulerende en ondersteunende begeleiding belangrijk zijn. De  behandeling biedt oefenmomenten en leerervaringen in het weerstaan aan gebruik door zelfcontroletechnieken en het anders leren omgaan met herval. Wisselende motivatie en momenten van twijfel worden aanzien als normaal en vormen een uitdaging om omgebogen te worden tot succeservaringen Een evenwichtige  en bevredigende leefstijl en  integratie in de maatschappij zijn belangrijk voor een leven zonder verslavingsgedrag. We betrekken familieleden en andere steunfiguren in de behandeling.

Behandelmethodiek

Er wordt gewerkt vanuit een bio-psychosociaal model. Naast het terugvalpreventiemodel (Marlatt & Gordon)  wordt  cognitieve gedragstherapie en het psychodynamische  model als psychotherapeutisch referentiekader gehanteerd. Verschillende interdisciplinaire teams staan in voor de behandeling binnen een sociotherapeutisch leefklimaat.Inhoudelijk maken deze teams gebruik van verschillende behandelmodellen en/of referentiekaders. Voor elke patiënt wordt in overleg met het team een multidisciplinair behandelplan opgesteld.
Als therapieaanbod worden naast psycho-educatie en psychotherapie,  motivationele gesprekken, terugvalpreventie en vaardigheidstrainingen – een aantal niet-verbale therapieën aangeboden: psychomotorische therapie, ergotherapie, arbeidstrajectbegeleiding, arbeids- en  ADL-training en de uitbouw hobby- en vrije tijdsactiviteiten. Uiteraard kan ook medicatie deel uitmaken van de behandeling. In overleg met het interdisciplinair team kan de patiënt specifieke therapieën op indicatie volgen.
Vormen van deeltijdse behandeling (dagtherapie, nachthospitalisatie en postkuur) zijn mogelijk als een geleidelijke overgang naar de thuis- en/of werksituatie. Het volgen van zelfhulpgroepen wordt gestimuleerd.

Zorgcluster: Libra 

Zorgmanager
Rinaldo Cavatorti, 011 78 85 00, rinaldo.cavatorti[at]asster.be (ad interim)
 
Beleidsarts
Dr. Emmanuel Maes, 011 78 80 11, emmanuel.maes@asster.be