• home
  •  » zorgaanbod

Zorgaanbod 

Patiënten die opgenomen worden in Asster krijgen in functie van de zorgvraag een gespecialiseerd behandelprogramma aangeboden door een team van hulpverleners. Zo een team bestaat uit verschillende disciplines. Zij werken nauwgezet samen, elk vanuit hun eigen vakgebied. Daardoor kan de patiënt op meerdere manieren professioneel geholpen worden: met medicatie, gesprekken, activiteiten, sociale hulp, enz.

Elk team specialiseert zich in een welomschreven doelgroep. De verschillende doelgroepen worden volgens leeftijd en problematiek ondergebracht in één van onze gespecialiseerde afdelingen.

Het psychiatrisch ziekenhuis "Asster" richt zich tot de volgende doelgroepen :

Het psychiatrisch verzorgingstehuis 'De Passer" richt zich naar mensen met een gestabiliseerde chronische psychiatrische aandoening en naar mensen met een mentale handicap. De groep mentaal gehandicapten kent een uitdovend karakter, m.a.w. er worden hier geen nieuwe opnamen gerealiseerd.

Het 'mobiel netwerk' Reling heeft als doelstelling zorg uit te bouwen in de natuurlijke woon- en leefcontext van de patiënt.