Aanpassing door coronamaatregelen 

Omwille van de nog geldende coronamaatregelen kunnen we geen externen ontvangen tijdens deze lezing. 

24/09/2020 | Het ontstaan en de preventie van agressie bekeken vanuit maatschappelijk perspectief  | Dr. Johan Deklerck

Onze samenleving investeert meer en meer in preventie...preventie in kader van overlast, preventie in kader van fysieke aandoeningen, preventie in kader van suïcide, van agressie...

Maar is de preventie die we ontwikkelen aangepast aan de huidige samenlevingscontex? de moderne samenleving werd postmodern, werd een risico-maatschappij,...

Deze grote sociologische tendenzen hebben een effect op ons als mens, op nieuwe generaties die vertrekken vanuit een ander, een divers en gefragmenteerd waardenkader met als gevolg wijzigende omgangs en uitingsvormen, een ander visie op gezag, op agressie, enz.

Tijdens deze lezing doet doctor in de criminologie Johan Deklerck het grote samenlevingsverhaal uit de doeken en kijkt samen met ons naar de effecten hiervan op preventie en naar hoe dez einzichten een bijdrage kunnen leveren om in de eigen context, schoolcontext en de hulpverlening aan de slag te gaan.

Externe deelnemers (niet medewerkers van Asster) kunnen hieronder inschrijven en vragen we een bijdrage van 15 € te storten op op rekeningnummer BE51 4536 0156 2162 met de volgende mededeling '26/03/20 + naam en voornaam + organisatie'.