23/11/2017 Een eigen huis, een plek onder de zon? 

Vanuit ASSTER (psychiatrisch ziekenhuis) en RELING (artikel 107 GGZ netwerk) organiseren wij dit jaar een avondseminarie reeks rond vermaatschappelijking van zorg. Kijk voor meer info op http://www.reling.be/publicaties#a42 . Zoals u kunt zien plannen we in november een sessie over functie 5: wonen en ggz. We willen daarbij een toekomstgerichte en inspirerende blik werpen op de woonproblematiek van kwetsbare groepen in relatie met psychische problemen.

Tijdens deze avond bieden we jullie op basis van wetenschappelijk onderzoek een verder inzicht in de relatie tussen GGZ en dank - en thuisloosheid. Daarnaast laten we jullie kennismaken met verschillende concrete projecten die vanuit een integrale en innovatieve manier antwoorden zoeken op woonproblemen in relatie met geestelijke gezondheidsproblemen.

Praktische informatie 

Datum & uur: donderdag 23 november 2017- 19u30 > 21u130

Plaats : Jules Knapenzaal, campus Melveren, Melveren-Centrum 111, 3800 Sint-Truiden.

Programma:

Het programma ziet er voorlopig als volgt uit:

19u30: introductie

19u40: lezing prof. Koen Hermans: inzichten in de relatie tussen GGZ en dak- en thuisloosheid, spanningen tussen zorg en welzijn (bevestigd)

Koen Hermans is doctor in de sociale wetenschappen en bij LUCAS verantwoordelijk voor de uitbouw van het onderzoeksdomein welzijn, armoede en sociale uitsluiting. Vanaf het begin van zijn onderzoekscarrière heeft hij bijzondere aandacht voor achtergestelde groepen in de samenleving. In de eerste plaats gaat het dan om mensen in armoede, OCMW-cliënten, dak- en thuislozen, maar ook om personen met een handicap en kindermishandeling.

20u20: pauze

20u30: praktijkvoorbeelden samenwerking zorg/welzijn o.a.

- Housing First Limburg

- Integrale, autonome teams dak- en thuisloosheid in St. Truiden en Overpelt/Neerpelt

- Samenweringsvormen tussen sociale woonactoren, welzijn en geestelijke gezondheidszorg

21u30: einde

Accreditering voor artsen werd aangevraagd.

Gelieve u hieronder in te schrijven.
Uiterste inschrijvingsdatum : 16 november 2017

Extra informatie is te verkrijgen via lily.roggen@asster.be.

 

Inschrijvingsformulier 

Naam *:
Emailadres *:
Organisatie :
Aantal personen *:
gelieve alle velden met * in te vullen