Zorginspectie binnen Asster 

Zorginspectie is het agentschap van de Vlaamse overheid dat toezicht houdt op de kwaliteit van zorg binnen de Vlaamse gezondheidsvoorzieningen. Zorginspectie geeft de officiële toelating aan een gezondheidsvoorziening om hun ziekenhuis/PVT opdracht te mogen uitvoeren. Daarom ziet Zorginspectie erop toe dat regelgeving wordt nageleefd en dat overheidsmiddelen rechtmatig en transparant besteed worden. Zorginspectie bereikt deze doelstellingen door voorzieningen regelmatig te inspecteren en hierover te rapporteren.

Op deze website kan u de integrale auditverslagen van de Zorginspectie vinden (met toelichting) voor PZ Asster en PVT De Passer:

De verslagen zijn ook beschikbaar via de website van zorginspectie.