Goede praktijkvoorbeelden binnen PZ Asster 

Hier kan u een overzicht vinden van enkele praktijkvoorbeelden rond kwaliteit binnen PZ Asster.

Kinderen en jongeren (6 - 17 jaar)

Jongvolwassenen (18 - 25 jaar)

Volwassenen (18 - 65 jaar)

  • De Lier: Behandeling van angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en somatoforme stoornissen
  • Libra: Behandeling afhankelijkheidsstoornis & Behandeling seksuele gedragsstoornis
  • Orion: Behandeling van psychotische stoornissen of schizofrenie
  • De Zeilen 2: Behandeling van volwassenen met een lichte of matige verstandelijke beperking in combinatie met een psychiatrische stoornis

Ouderen (> 65 jaar)

Goede praktijkvoorbeelden binnen PVT De Passer 

Hier kan u een overzicht vinden van enkele praktijkvoorbeelden rond kwaliteit binnen PVT De Passer.