De best mogelijke mensgerichte zorg in een gastvrije omgeving.


Planetree binnen Asster 

Planetree® vertrekt vanuit een integrale visie op mensgerichte zorg waar patiënten, bewoners, naasten en medewerkers voorop staan.

Planetree® gaat uit van drie grote pijlers:

  • Betere zorg: Met oog op het eigene van mensen en met respect voor elkaar willen we uitstekende behandeling en warme zorg bieden aan onze patiënten en bewoners.
  • Helende omgeving: Een aangename leefomgeving en moderne technologie worden nagestreeft.
  • Gezonde organisatie: Onze gemotiveerde en vakbekwame medewerkers werken met plezier aan de best mogelijke zorg. Tevredenheid van onze patiënten en bewoners zijn uitermate belangrijk.

Asster wil dit gedachtengroed in de praktijk brengen. Daarom heeft Asster er in 2017 voor gekozen om als eerste (psychiatisch) ziekenhuis binnen België deel te nemen aan het internationele certificeringsmodel van Planetree®. De komende jaren zullen we ons nog actiever inzetten om mensgerichte zorg verder te implementeren binnen Asster. Om dit te realiseren betrekken we actief patiënten, bewoners, naasten en medewerkers.


Contact 

Heb je vragen over de inzet van Planetree binnen Asster? We beantwoorden ze graag.

Stuur ons een e-mail

Plataan aangeplant op campus stad