Federaal contract “Coördinatie kwaliteit en Patiëntveiligheid” 

In 2013 tekende Asster in op het tweede meerjarencontract “Coördinatie kwaliteit en Patiëntveiligheid” van de federale overheid. Gespreid over vijf jaren werken we hierdoor met extra aandacht rond de thema’s hoog risico medicatie, transmurale zorg, en vrijheidsbeperkende maatregelen.