CORONA-VIRUS (Covid 19) - UPDATE richtlijnen voor patiŽnten, bezoekers en stagiairs

Om preventief de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan gelden momenteel volgende richtlijnen in Asster.

VOOR IEDEREEN

 • Mondmaskers zijn verplicht voor ALLE externen bij het betreden van de terreinen zowel voor leveranciers, professionele bezoekers, bezoekers, studenten, enz.
 • Mondmaskers zijn ook verplicht voor ALLE interne medewerkers bij het betreden van de terreinen.

Je draagt het mondmasker dus vanaf het ogenblik dat je het terrein betreedt, de auto verlaat of je over het terrein verplaatst.

VOOR PATIËNTEN

OPNAMES

Indien u een opname wenst in Asster maar momenteel ziekteverschijnselen hebt zoals koorts en acute infectie van de bovenste en onderste luchtwegen vragen wij u om een opname, waar mogelijk, uit te stellen met minstens 14 dagen na het verdwijnen van de ziekteverschijnselen. Dit geldt eveneens indien u onlangs nog in een risicogebied op reis was of contact hebt gehad met personen met een Corona-infectie.
Indien u zich in deze situatie bevindt neem dan steeds telefonisch contact op met Asster en kom niet naar een gepland opnamegesprek in het ziekenhuis. Raadpleeg uiteraard ook uw huisarts.

Personen die effectief besmet zijn met het Corona-virus volgen best de richtlijn van de huisarts en stellen hun opname in Asster uit tot ze door de huisarts genezen en niet meer besmettelijk verklaard worden. Verwittig Asster hiervan telefonisch en kom niet zelf naar Asster voor overleg.

Ook voor reeds opgenomen dagpatiënten en patiënten die naar Asster komen voor een poliklinisch consult bij een psychiater of psycholoog geldt hetzelfde. Bij bovenstaande elementen, raadpleeg uw huisarts, blijf thuis en verwittig Asster telefonisch.

Bij opname wordt er systematisch een onderzoek uitgevoerd op Covid-19 en kunnen bijkomende beschermingsmaatregelen gevraagd worden.

Aan opgenomen patiënten wordt, net zoals aan onze medewerkers, gevraagd de hygiëne-richtlijnen van de overheid te respecteren. 

Alle patiënten in Asster dragen ook een stoffen mondmasker. Dit mondmasker wordt door het ziekenhuis ter beschikking gesteld en ter plaatse gewassen. Wij verwachten dat elke patiënt dit beleid volgt. Bij weigering zal gekeken worden naar andere beschermingsmaatregelen of wordt de behandeling stopgezet. 

VERBLIJF

Tijdens je verblijf bieden we je kwalitatieve zorg ook in deze bijzondere tijden.
Onze zorg heeft zich moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden en ook met betrekking tot de patiënt - en bewonersbeleving en regels hebben we ons beleid tijdelijk aangepast. Vanaf 24/07 geldt dat:

 • alle weekends en daguitstappen worden ingetrokken met onmiddellijke ingang voor alle patiënten en bewoners met uitzondering van SPIKA.
 • Patiënten van Sirius en PVT mogen het terrein zonder begeleiding niet verlaten. Ze mogen ook niet wandelen op het terrein met hun bezoek.
 • Het verlaten van het terrein zonder begeleiding - al dan niet vergezeld door een bezoeker - is toegelaten voor alle andere patiënten onder volgende voorwaarden:
  - met mondmasker, cfr. richtlijnen vanuit de Stad Sint-Truiden,
  - maximum 2 u, per wandelmoment,
  - enkel buitenactiviteit, 
  - niet met auto of openbaar vervoer, enkel te voet.
  - in een straal van 3 km rond het domein.
 • naar de winkel gaan, is voorlopig toegelaten onder begeleiding, met kleine groepen van max. 4 patiënten en 1 begeleider.
 • enkel droge voeding in verpakkingen mag door bezoekers worden meegebracht. er mag geen andere voedsel gebracht of besteld worden.

VOOR BEZOEKERS:

We proberen de bezoekregeling zo lang mogelijk te continueren. We vragen wel dat je als bezoeker mee waakt over de veiligheid van jouw naasten en die van onze andere patiënten en medewerkers door:

 • De coronacheck te doen: jij als bezoeker maar ook jouw naaste hebben de voorbije 14 dagen geen symptomen vertoond.
 • Van bij het betreden van het domein hanteer je ALLE nodige hygiënische maatregelen dus was en ontsmet je handen voldoende vóór, tijdens en na het bezoek.
 • Draag een mondmasker vanaf het moment dat je Asster binnenstapt: je kan een proper en vers gewassen stoffen mondmasker dragen of een nieuw wegwerpmasker. Draag het masker ook correct anders zorg je voor een extra risico...
 • Beperk het aantal bezoekers tot maximaal 5 vaste personen per patiënt, kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend. Meerdere personen mogen tegelijk op bezoek komen als het lokaal dit toelaat MAAR zorg altijd voor de nodige sociale afstand!
 • Voor de risicogroepen Sirius en PVT en voor Vega worden wandelingen met bezoekers buiten en op het terrein niet toegestaan. Voor de andere afdelingen geldt dat wandelen buiten het terrein met de bezoeker is toegelaten op voorwaarde dat je de richtlijnen rond stadswandeling strikt volgt: masker, max. 2uren, buiten, afstand houden, enkel te voet, 3km rond domein. Deze wandelingen worden enkel toegestaan zoalng het besmettingsrisico op het grondgebied St-Truiden voldoende laag is. 
 • ​Regelingen m.b.t. bv ophalen en brengen wasgoed voor patiënten kunnen telefonisch met de afdeling overlegd worden.

VOOR STAGIAIRS:

De stage-activiteiten van 2019-2020 liepen door in Asster met uitzondering van de stage-activiteiten binnen de dagklinieken van Asster. Voor deze stagiairs hebben we intern een oplossing/alternatief gezocht.
Wij willen het leerproces van de studenten zo weinig mogelijk verstoren dus ook voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 werd de stageplanning al opgemaakt en ter beschikking gesteld aan de scholen.

We vragen stagiairs wel om in het bijzonder mee goede zorg te dragen voor zowel patiënten/bewoners als voor collega’s. Heb je twijfel? Heb je plots last van een acute infectie van bovenste of onderste luchtwegen, neem dan contact op met je huisarts en begeef je  NIET naar de afdeling. Breng uiteraard wel je school en je stage-afdeling telefonisch meteen op de hoogte van je afwezigheid.