CORONA-VIRUS (Covid 19) - UPDATE richtlijnen voor patiŽnten, bezoekers en stagiairs

Om preventief de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan gelden momenteel volgende richtlijnen in Asster.

Voor patiënten:

Indien u een opname wenst in Asster maar momenteel ziekteverschijnselen hebt zoals koorts en acute infectie van de bovenste en onderste luchtwegen vragen wij u om een opname, waar mogelijk, uit te stellen met minstens 14 dagen na het verdwijnen van de ziekteverschijnselen. Dit geldt eveneens indien u onlangs nog in een risicogebied op reis was of contact hebt gehad met personen met een Corona-infectie.
Indien u zich in deze situatie bevindt neem dan steeds telefonisch contact op met Asster en kom niet naar een gepland opnamegesprek in het ziekenhuis. Raadpleeg uiteraard ook uw huisarts.

Personen die effectief besmet zijn met het Corona-virus volgen best de richtlijn van de huisarts en stellen hun opname in Asster uit tot ze door de huisarts genezen en niet meer besmettelijk verklaard worden. Verwittig Asster hiervan telefonisch en kom niet zelf naar Asster voor overleg.

Ook voor reeds opgenomen dagpatiënten en patiënten die naar Asster komen voor een poliklinisch consult bij een psychiater of psycholoog geldt hetzelfde. Bij bovenstaande elementen, raadpleeg uw huisarts, blijf thuis en verwittig Asster telefonisch.

Vanaf maandag 16/3/2020 zal onze dagafdeling Sirius 4 tot nader bericht gesloten worden. Er wordt met patiënten overlegd op welke wijze zij telefonisch opvolging kunnen krijgen zonder dat zij naar Asster moeten komen.

Aan opgenomen patiënten wordt, net zoals aan onze medewerkers, gevraagd zoveel mogelijk de hygiëne-richtlijnen van de overheid te respecteren.

Voor bezoekers:

Om onze patiënten/bewoners en medewerkers niet in gevaar te brengen, wordt vanaf 14.03.20 geen bezoek meer toegelaten op alle afdelingen van Asster en dit conform de richtlijnen van de overheid.

We hopen op jullie hulp en begrip!

#samentegenCORONA


Regelingen m.b.t. bvb ophalen en brengen wasgoed voor patiënten kunnen telefonisch met de afdeling overlegd worden.

Voor stagiairs:

Voorlopig kunnen stage-activiteiten doorgaan in Asster met uitzondering van de stage-activiteiten binnen de dagklinieken van Asster. Voor deze stagiairs hebben we intern een oplossing/alternatief gezocht.
Wij willen het leerproces van de studenten zo weinig mogelijk verstoren.
We vragen stagiairs wel om in het bijzonder mee goede zorg te dragen voor zowel patiënten/bewoners als voor collega’s. Heb je twijfel? Heb je plots last van een acute infectie van bovenste of onderste luchtwegen, neem dan contact op met je huisarts en begeef je  NIET naar de afdeling. Breng uiteraard wel je school en je stage-afdeling telefonisch meteen op de hoogte van je afwezigheid.