• home
  •  » nieuws
  •  » CORONA-VIRUS (Covid 19) - UPDATE richtlijnen voor patiŽnten, bezoekers en stagiairs

CORONA-VIRUS (Covid 19) - UPDATE richtlijnen voor patiŽnten, bezoekers en stagiairs

Om preventief de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan gelden momenteel volgende richtlijnen in Asster.

>> Ontdek hier onze gefaseerde aanpak van de exit-strategie

Voor patiënten:

Indien u een opname wenst in Asster maar momenteel ziekteverschijnselen hebt zoals koorts en acute infectie van de bovenste en onderste luchtwegen vragen wij u om een opname, waar mogelijk, uit te stellen met minstens 14 dagen na het verdwijnen van de ziekteverschijnselen. Dit geldt eveneens indien u onlangs nog in een risicogebied op reis was of contact hebt gehad met personen met een Corona-infectie.
Indien u zich in deze situatie bevindt neem dan steeds telefonisch contact op met Asster en kom niet naar een gepland opnamegesprek in het ziekenhuis. Raadpleeg uiteraard ook uw huisarts.

Personen die effectief besmet zijn met het Corona-virus volgen best de richtlijn van de huisarts en stellen hun opname in Asster uit tot ze door de huisarts genezen en niet meer besmettelijk verklaard worden. Verwittig Asster hiervan telefonisch en kom niet zelf naar Asster voor overleg.

Ook voor reeds opgenomen dagpatiënten en patiënten die naar Asster komen voor een poliklinisch consult bij een psychiater of psycholoog geldt hetzelfde. Bij bovenstaande elementen, raadpleeg uw huisarts, blijf thuis en verwittig Asster telefonisch.

Bij opname wordt er systematisch een onderzoek uitgevoerd op Covid-19 en kunnen bijkomende beschermingsmaatregelen gevraagd worden.

Sinds 16/3/2020 zijn  onze dagklinieken tot nader bericht gesloten. Er wordt met patiënten overlegd op welke wijze zij opvolging kunnen krijgen zonder dat zij naar Asster moeten komen (bv. telefonisch of via beeldbellen). Tot nu toe hebben vele patiënten reeds dankbaar gebruik kunnen maken van deze zgn. thuishospitalisatie.

Een geleidelijke heropening van de dagklinieken is in het vooruitzicht. Via deze website zullen wij u op de hoogte brengen over de fasering ervan. 

Aan opgenomen patiënten wordt, net zoals aan onze medewerkers, gevraagd de hygiëne-richtlijnen van de overheid te respecteren.

 

Voor bezoekers:

De overheid maakt vanaf 11 mei bezoek terug mogelijk, zij het onder strikte voorwaarden. 
  • Het maximaal garanderen van social distancing tijdens het bezoek
  • Het toepassen van handhygiëne voor, tijdens en na het bezoek door alle betrokken
  • Het dragen van een mondmasker door de bezoeker: een proper en vers gewassen mondmasker of een nog niet eerder gebruikt (nieuw) wegwerpmasker
  • Max. één bezoeker per bewoner/patiënt gedurende een beperkte tijd en frequentie
  • Noch de patiënt/bewoner, noch de bezoeker mag gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek symptomen vertonen,
  • Enz.

De ziekenhuizen kunnen zelf beslissen hoe en wanneer zij bezoek toelaten. 

Asster bereidt – zowel voor het ziekenhuis, als voor het PVT – een bezoekregeling voor. Ze doet alle inspanningen om het hoger vermeld evenwicht te kunnen waarborgen, in eerste instantie in het belang van de patiënt / bewoner, maar ook in het belang van de bezoeker en onze medewerker. De bezoekregeling zal ook niet dadelijk in het hele ziekenhuis toegepast kunnen worden, maar gefaseerd, afdeling per afdeling, week per week, opgestart worden. Dit geeft ons de ruimte om de regeling te evalueren en bij te sturen waar nodig. We willen immers voorkomen dat er mensen besmet raken doordat we bepaalde zaken over het hoofd hebben gezien
Voor het PVT zal het bezoek fasegewijs mogelijk zijn vanaf 11 mei en voor het psychiatrisch ziekenhuis vanaf 18 mei. Alle patiënten, bewoners, familieleden en vrienden zullen tijdig via de afdeling over hun specifieke bezoekregeling, zowel naar timing, locatie, voorzorgsmaatregelen, …  worden geïnformeerd. Het heeft geen zin om de afdeling zelf op voorhand te contacteren gezien de fasegewijze aanpak en het feit dat de timing mede-afhankelijk is van de evaluatie van de bezoekregeling.Voor de kinder- en jeugdpsychiatrie blijven de bestaande afspraken gehandhaafd.

Wij verwijzen tevens naar de nota die op deze website is terug te vinden onder “nieuws”.
Volg deze website voor meer informatie.
We hopen op jullie hulp en begrip!

#samentegenCORONA

Regelingen m.b.t. bv ophalen en brengen wasgoed voor patiënten kunnen telefonisch met de afdeling overlegd worden.

Voor stagiairs:

Voorlopig kunnen stage-activiteiten doorgaan in Asster met uitzondering van de stage-activiteiten binnen de dagklinieken van Asster. Voor deze stagiairs hebben we intern een oplossing/alternatief gezocht.
Wij willen het leerproces van de studenten zo weinig mogelijk verstoren.
We vragen stagiairs wel om in het bijzonder mee goede zorg te dragen voor zowel patiënten/bewoners als voor collega’s. Heb je twijfel? Heb je plots last van een acute infectie van bovenste of onderste luchtwegen, neem dan contact op met je huisarts en begeef je  NIET naar de afdeling. Breng uiteraard wel je school en je stage-afdeling telefonisch meteen op de hoogte van je afwezigheid.

laatste nieuws