• home
  •  » nieuws
  •  » Wijzigingen in Asster als gevolg van de intensifiŽring van zorg

Wijzigingen in Asster als gevolg van de intensifiŽring van zorg

De bevriezing van bedden brengt heel wat interne wijzigingen in Asster met zich mee, o.a. voor cluster De Lier die ontbonden wordt en een nieuwe naamgeving krijgt.

Vega

Afdeling De Lier 1, waar gestart wordt met de HIC-werking, zal vanaf 1 december 2019 omgedoopt worden tot Vega.  We blijven overigens trouw aan onze traditie om namen uit de sterrenstelsels als benaming voor afdelingen te kiezen.  Vega is immers de helderste ster in het sterrenbeeld De Lier en een van de helderste van de noordelijke hemel.  De afdeling Vega zal 24 intensieve bedden en een Intensieve Care Unit van vier bedden tellen.

Vega richt zich, cfr. de eerdere uitleg m.b.t. de HIC, naar volwassenen (18-65 jaar) uit het werkingsgebied van Asster die een ernstige psychiatrische crisis doormaken en voor wie een intensieve behandeling nodig is om zelfcontrole, rust en stabiliteit te herwinnen.  Doelgroep zijn mensen met een ernstige psychiatrische problematiek, al dan niet in combinatie met middelengebruik.  Hierbij is vaak sprake van ernstig suïcidaal, zelfdestructief, manisch, agressief of ander moeilijk te hanteren gedrag.

 

Nova 1, 2 en 3

Afdelingen De Lier 2 en De Lier 3, die voorheen telkens 30 bedden telden, worden vanaf 1 december 2019 geïntegreerd in Nova 1 dat 30 bedden zal tellen.  De programma’s van afdelingen De Lier 2 en 3 zullen als basis dienen voor de werking van afdeling Nova 1, weliswaar op minder bedden.  Een Nova is overigens een ster die een plotselinge uitbarsting heeft.  Ze verwijst naar helderheid en vernieuwing.

Nova 1 richt zich naar mensen met een ernstige depressieve en/of angststoornis, waarvan de ernst van dien aard is dat een ambulante of dagklinische behandeling niet mogelijk is of niet effectief is gebleken.  

Daarnaast richt Nova zich naar volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek, stemmings- of angststoornissen al dan niet gepaard met impulscontroleproblemen, relationele crisissen en aanpassingsproblemen, emotionele dysregulatie, somatoforme stoornissen, dissociatieve stoornissen, stemmings- en angststoornissen.

Afdeling De Lier 4 wordt vanaf 1 december 2019 opgesplitst in twee afdelingen zodat de bestaande focus verdiept kan worden.  De twee behandelvormen die we nu reeds binnen De Lier 4 aanboden, gaan over in afdelingen Nova 2 (Dagbehandeling Mentalisatie-Bevorderende Therapie - MBT) en Nova 3 (Integratief Gedragstherapeutisch dagbehandelingsprogramma - IGT).

 

Orion 1

Afdeling Orion 1 krijgt vanaf 1 december 2019 het karakter van een intensieve dienst (ID).  Een individuele en groepstherapeutische behandeling wordt aangeboden aan mensen met een ernstige, complexe psychose problematiek, die intensieve interventies of gespecialiseerde kennis vereisen.  Als gevolg van de intensifiëring nemen we ook afscheid van afdeling Orion 4 die begin november 2019 haar deuren sloot.  De capaciteit aan daghospitalisatie wordt grotendeels overgedragen naar de overige drie Orion-afdelingen waar een geïndividualiseerd dagbehandelingsprogramma wordt aangeboden.

 

Libra 1

De tweede afdeling van Asster met een ID-werking is afdeling Libra 1, een afdeling die zich richt naar volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, medicatie en/of niet middel-gebonden verslavingen (bv. gokken).

laatste nieuws