• home
  •  » nieuws
  •  » Onze kinder- en jongerenafdelingen krijgen een safe garden en comfortroom

Onze kinder- en jongerenafdelingen krijgen een safe garden en comfortroom

Minister Jo Vandeurzen heeft – op advies van de “Beoordelingscommissie Agressie” – onze projectaanvraag voor een investeringssubsidie voor “preventieve infrastructurele maatregelen inzake agressie, vrijheidsbeperking en vrijheidsberoving” goedgekeurd.  De subsidie-aanvraag kon enkel geschieden door erkende K-diensten.

Het project betreft de aanleg van een safe garden en een comfortroom. Voor het ontwikkelen van het plan werd beroep gedaan op vzw Terra Therapeutica en op een tuinarchitecte. Ook de medewerkers en de kinderen van Spika zelf werden actief betrokken. Het subsidiebedrag bedraagt 102.399 euro.

Het ziekenhuis krijgt 2 jaar de tijd om het project te realiseren.

Wij hopen dat de safe garden (en de later nog te ontwikkelen comfort garden) van SPIKA inspirerend werkt om ook elders binnen het ziekenhuis dergelijke tuinen te ontwikkelen.

Wij danken van harte allen die aan de voorbereiding van dit project hebben meegewerkt.

laatste nieuws