Aanstelling nieuwe hoofdarts

Een klein jaar geleden had dr. Marie-Paule Clerinx gevraagd ontheven te worden van haar functie als hoofdarts en als arts hoofd van dienst (in kader van gedwongen opnames). Haar klinisch werk in Asster wilde ze wel graag continueren. De Raad van Bestuur heeft toen haar ontslag als hoofdarts en arts hoofd van dienst aanvaard.

We zijn vervolgens op zoek gegaan naar een mogelijke vervang(st)er, maar dit bleek geen gemakkelijke opdracht. Gelukkig had dr. Marie-Paule Clerinx aangegeven beide functies te blijven waarnemen totdat er een opvolg(st)er zou zijn aangesteld.

We informeren jullie nu graag over de aanstelling van de nieuwe hoofdarts van Asster, nl. dr. Andy De Witte (° 1972). Hij heeft in 1998-1999 stage gelopen in het PC Ziekeren en van 1999-2000 in het Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria. Het was tevens staflid van Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria in 2003-2004. Sinds 2005 is hij als psychiater werkzaam in GZA-ziekenhuizen Antwerpen. Als leidinggevende op de PAAZ heeft hij de kans gehad om de vernieuwing binnen de GGZ voor de Antwerpse regio mee vorm te geven, zowel binnen GZA als binnen het regionale  SARA-netwerk. Hij tracht ook zijn steentje bij te dragen in het realiseren van de Quadriple Aim en is actief in Doctors4Doctors vzw. Vanuit deze vzw  komt hij op voor de gezondheid van hulpverleners, artsen en artsen in opleiding. Hij heeft zijn assessment voor Ascento met glans doorlopen en de medische raad heeft zich positief uitgesproken over zijn aanstelling.

Dr. Andy De Witte zal vanaf 1 september 2021 als hoofdarts en hoofd van dienst aan de slag gaan in Asster. Dr. Andy De Witte zal aanvankelijk voor 12u hoofdarts en 4u hoofd van dienst starten in Asster, aangezien dr. Marie-Paule Clerinx nog voor 4u het hoofdartsschap zal blijven opnemen. Vanaf 1 november 2020 zal, gezien de nakende pensionering van dr. Marie-Paule Clerinx, er 4u aan zijn 12u hoofdarts toegevoegd worden zodat hij vanaf dan 16u hoofdarts en 4u hoofd van dienst is en volledig in functie is.

Dr. Andy De Witte zal naast hoofdarts en hoofd van dienst ook voor 12u arts-psychiater aan de slag gaan in Asster. Op welke afdeling dit zal zijn, wordt nog bekeken en gecommuniceerd zodra dit duidelijk is.

Graag wensen we dr. Andy De Witte veel succes toe en danken hem uitdrukkelijk voor zijn interesse en gedrevenheid om in Asster aan de slag te gaan!

Met vriendelijke groeten

Bert Plessers
Algemeen directeur

Dr. Marie-Paule Clerinx
Hoofdarts