Reling: Vacature (*): Teamleider mobiel A team (Crisiszorg aan huis) regio Noord  

(*) De aanstelling (voorjaar 2018) voor deze functie kan slechts plaatsvinden nadat er een goedkeuring komt voor verdere bevriezing van bedden en de verdere uitbreiding van de mobiele teams.

Beknopte functieomschrijving

- Als teamleider ben je verantwoordelijk voor de praktische sturing van de werking van het team voor  de toegewezen doelgroep in een regio. Je organiseert in overleg met de psychiater en psycholoog (kernteam) het interdisciplinair samenwerken en schept daartoe de nodige voorwaarden door een efficiënte werkorganisatie (werkrooster, verlof- en recuperatieregeling, permanentie) en degelijk werkoverleg. Teambeslissingen worden accuraat opgevolgd.
- Als teamleider ga je voor de kwaliteit en continuïteit van de geboden zorg en volgt deze op. Je implementeert en begeleidt de daarvoor noodzakelijke veranderingsprocessen. (zorginhoudelijk en organisatorisch).
- Je gaat voor een heldere interne communicatie. Je rapporteert aan je zorgmanager en geeft relevante beleidsinformatie en beleidsbeslissingen door aan de teamleden. Je vervult een brugfunctie tussen het beleid en de teamleden.
- Je coacht en ondersteunt het interdisciplinair team met het oog op een vlotte en flexibele samenwerking tussen de teamleden. Individuele medewerkers weten zich ondersteund en begeleid in hun opdrachten.  Een vlotte introductie van nieuwe medewerkers maakt hier deel van uit.
- De teamleider vertegenwoordigt zijn toegewezen team en werkt vlot samen met de andere teams binnen Reling om een geïntegreerd zorgaanbod te garanderen. De teamleider draagt hierbij de herstel-ondersteunende netwerkvisie van het netwerk Reling uit.
- De teamleider adviseert de  zorgmanager en netwerkcoördinator; en is verbindingsfiguur naar de ter beschikking stellende organisaties (werkgevers) van zijn teamleden.
- De teamleider bewaakt het optimaal aanwenden van de beschikbare personele en materiële middelen. Je staat mee in voor het opvolgen en aansturen van de vormingsnoden van het team.
- De teamleider levert een belangrijke bijdrage tot het in stand komen van en het verbeteren van de samenwerking met derden: contacten met andere hulpverleners en deelname aan verschillende afstemmingsvergaderingen.


Ben jij het die we zoeken?
- Bachelor of master verpleegkunde/master in de psychologie .
- Ruime ervaring en competenties in het werken in een interdisciplinair team met cliënten in de GGZ met o.a. kennis over
o De sociale wetgeving en beleid over geestelijke gezondheidszorg.
o Procedures eigen aan de specifieke deelwerking en de specifieke werking van een team in Reling.
o Kennis van de verschillende denkmodellen in de psychotherapie.
o Zicht hebben op het functioneren van mensen op meerdere levensdomeinen.
o Ruime ervaring in het werken met personen in crisis en acute situaties met betrekking tot GGZ


- Je hebt voldoende zin en aanleg in leidinggeven en coachen .
o Je bezit de nodige relationele en communicatieve vaardigheden
o Je bent sterk in het organiseren en kunt autonoom plannen en coördineren
o Je bezit de nodige administratieve vaardigheden
o Open houding naar anderen en naar zichzelf.
o Maatschappelijk betrokken en sociaal voelend.
o Flexibel met grote zin voor efficiëntie.
o Bereid om zich vlot te verplaatsen binnen een regio.

- Je bent bereid tot bijscholing.


Wat bieden wij

- Contract van onbepaalde duur bij PZ Asster
- Salaris volgens barema’s van PZ Asster;
o Als Master: 1.80 met functietoeslag
o Als bachelor: 1.78 met functietoeslag
- Omniumverzekering voor je wagen bij verplaatsingen voor het werk


Ga je ervoor?
- Kandidaturen (motivatiebrief en CV) worden uitsluitend per mail verwacht ten laatste op 27 november 2017 t.a.v. Luc Schalenbourg  luc.schalenbourg@asster.be
- Voor bijkomende inlichtingen
o Luc Schalenbourg: 0478271338
o Dol David: 0497480843
- Selectiegesprekken (onder voorbehoud) zijn voorzien op 5 december 2017