HR manager 

‘Hello, is it you we’re looking for?’

naar een mensgericht medewerkersbeleid in Asster

Ben je een enthousiaste en gedreven HR professional met een hart voor mensen, een uitgesproken visie, wat ervaring achter de kiezen en de gave om processen transparant te maken en te houden? Dan ligt binnen Asster voor jou een boeiende uitdaging te wachten...

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Asster ligt in Sint-Truiden en telt 581, door de Vlaamse Overheid erkende bedden. Asster is ontstaan uit een fusie van P.Z. Sancta Maria en P.C. Ziekeren. Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis “De Passer” telt 120 bedden.  Per jaar worden er in het ziekenhuis meer dan 2100 opnames gerealiseerd. Ons ziekenhuis richt zich naar alle leeftijdsdoelgroepen. In Asster werken meer dan 850 medewerkers en 20 artsen, die met veel passie en professionalisme kwaliteitsvolle, warme en veilige zorg leveren aan onze patiënten.

Als HR Manager ben je verantwoordelijk voor het implementeren van een coherent, waardengericht HR-beleid in lijn met de missie en identiteit van Asster en de algemene organisatiedoelstellingen, dit in samenspraak met de directie.

Functieomschrijving

Je kernuitdagingen situeren zich in de drie klassieke HR-domeinen instroom, doorstroom en uitstroom. Hierbinnen krijg je de ruimte om een aantal innovatieve trajecten/projecten op te zetten:

 • In nauw overleg met de directie en leidinggevenden een strategisch HR-beleid uitwerken met aandacht voor de grote domeinen instroom (o.a. onboarding, stagebeleving en branding) – doorstroom (pijlers van een versterkend aanwezigheidsbeleid) – uitstroom (o.a. retentiebeleid).

 • Optimaliseren van de HR-processen o.a. flow ‘werving en selectie’, flow ‘ziekteverzuim’, flow ‘loopbaanmanagement’.

Als lid van het managementteam geef je input aan het strategisch/tactisch medewerkersbeleid:

 • Vanuit een analytisch perspectief bied je kengetallen en indicatoren aan die het beleid mee vorm helpen geven. Een exploratie van benodigde tools is hier een eerste stap.

 • Samen met de leidinggevenden stuur je het medewerkerscontingent aan: opvolging VTE/quotum (personeelsnormering) en subsidieerbare contingenten personeel in bijzondere statuten.

Als HR Manager ben je:

 • Een adviesverlener inzake medewerkersbeleid met aandacht voor de medewerkersbeleving en -behoeften (optimalisatie administratie, psychosociale zorg, etc.) maar ook voor de werkgeversdimensie door het correct toepassen van de sociale-arbeidsrechtelijke verplichtingen.

 • Een sparringpartner voor de personeelsdienst en het diensthoofd personeel: samen waken jullie over de correcte toepassing van het verloningsbeleid en andere arbeidsvoorwaarden.

 • Een verbinder tussen syndicale afgevaardigden, preventieadviseur, arbeidsgeneesheer en de werkgever. Dit realiseer je door structureel maar ook periodiek overleg.

 • Een netwerker, want je relaties met scholen en het middenveld (ondernemers) maken van Asster een sterk merk.

Profiel

 • Je hebt een aantal jaren ervaring in een leidinggevende HR-functie. Als dit in de GGZ-sector is, is dat een troef

 • Beleidsvoorbereidend werk op strategisch niveau spreekt je aan maar ook het operationaliseren van je beleid beschouw je als ‘part of the job’

 • Je bent communicatief sterk

 • Je bent sterk resultaatsgericht

 • Je bent flexibel

 • Je hebt een masterdiploma in een voor deze functie relevante opleiding

Aanbod

 • Een werkomgeving waar open communicatie, enthousiasme, humor, inzet, verantwoordelijkheidszin en professionalisme voorop worden gesteld

 • Contract: Onbepaalde duur

 • Tewerkstellingspercentage: Voltijds

 • Verloning conform de ziekenhuisbarema’s

 • Extra legale voordelen o.a. hospitalisatieverzekering, kinderopvang, e.d. alsook tal van mogelijkheden tot persoonlijke groei

Bijkomende informatie

 • Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij Dhr. Jos Moers, directeur organisatie Asster(011/78 80 04 of jos.moers@asster.be)

 • Voor algemene informatie kan je terecht bij Mevr. Sarah Brepoels, arbeidspsychologe Asster(011/87 81 59 of sarah.brepoels@asster.be)

Neem de uitdaging aan…

…en solliciteer online via www.asster.be/solliciteren

Solliciteren kan tot en met 15 november 2018.