HUISARTS (M/V) Deeltijds 

VZW Asster is een organisatie die bestaat uit het psychiatrisch ziekenhuis 'Asster' en het psychiatrisch verzorgingstehuis 'De Passer' in Sint-Truiden, Limburg. Het psychiatrisch ziekenhuis ‘Asster’ telt 581 plaatsen (inclusief 60 bevroren bedden), het psychiatrisch verzorgingstehuis ‘De Passer’ 110 bedden. Per jaar worden er meer dan 2000 opnames gerealiseerd. Ons zorgaanbod richt zich tot alle leeftijdsgroepen en wordt aangeboden in diverse gespecialiseerde zorgclusters verspreid over twee campussen. In Asster werken meer dan 900 medewerkers en 20 artsen, die met veel passie en professionalisme kwaliteitsvolle en veilige zorg leveren. Het ziekenhuis participeert eveneens aan diverse zorgvernieuwingsprojecten en netwerken.

De ziekenhuiscontext is voortdurend in beweging. De hierna vermelde oriëntaties zijn deze die vandaag van toepassing zijn, maar onderhevig aan wijzigingen, die steeds in overleg afgesproken worden.

ORIËNTATIE JOBTIME EN AFDELINGEN

Een deeltijdse functie binnen:
• PZ Asster:
      Voor de afdelingen:
             - Spika (kinderen en jongeren)
             - De Zeilen (afdeling jongvolwassenen + afdeling dubbele diagnose: mentale beperking + 
               psychiatrische problematiek)
             - Libra (afhankelijkheid voor alcohol en drugs)
• PVT De Passer:
      Consultaties op PVT-eenheid De Luwte 1 (45 bewoners):
      In principe heeft de PVT-bewoner de keuzevrijheid van arts. Vaak maakt de patiënt zelf echter
      geen keuze. Het beschikken over een huisarts die vertrouwd is met de PVT-problematiek (en het  
      begeleidend team) is tegelijk een voordeel.

ORIËNTATIES FUNCTIE-INHOUD

Focus ligt op:
   - Somatische problemen die een consult met een somatische arts vereisen, vooral gericht op meer
     acute somatische problemen
   - Somatische problemen die verband houden met de psychiatrische problematiek

Enkele opmerkingen:
   - Vaak is de patiënt slechts voor korte duur in het psychiatrisch ziekenhuis. De transmurale zorg 
      krijgt steeds meer aandacht. Dit impliceert dat voor een aantal onderzoeken en behandelingen wij
      zoveel mogelijk de patiënt oriënteren naar zijn eigen huisarts of arts-specialist. Dit geldt meer in
      het bijzonder voor: controle-onderzoeken die kaderen in behandeling die elders werd ingesteld,
      opvolging van gestabiliseerde chronische aandoeningen, verlening van attesten voor attest-
      plichtige medicatie, …
   - Aandachtspunten:
            o Aandacht voor somatiek in de geestelijke gezondheid is van groot belang:  patiënten met een
               ernstige psychiatrische stoornis hebben een slechtere lichamelijke gezondheid en een lagere
               levensverwachting dan de gemiddelde burger. In de integrale benadering dient de  
               somatische zorg zijn plaats te krijgen.
            o Extra aandacht voor aandoeningen die vaak gelinkt zijn aan de psychiatrische problematiek
               en de behandeling ervan: metabole stoornissen, met extra aandacht voor diabetes,
               hyperlipemie en hypertensie, …
            o Aandacht voor goede somatische screening, opvolging van belangrijke parameters,  
                monitoren van gezondheidsrisico’s t.g.v. psychofarmaca, jaarlijkse somatische screening
                bij langdurig opgenomen psychiatrische patiënten.
   - Asster pleit voor een goede samenwerking met de andere somatici, met de psychiaters en de
     interdisciplinaire teamleden. Bij complexe situaties houdt dit voldoende overleg in. Ook extra
     aandacht voor patiënten in afzondering.
   - Asster pleit voor een goed bijgehouden medisch-somatisch dossier met een duidelijke
     probleemlijst, een lijst van diagnoses en antecedenten is hierbij essentieel. Dit dient toegankelijk te
     zijn, goed geordend en vlot beschikbaar voor dienstdoende artsen.
   - Ten slotte vragen wij aandacht voor een goed overleg tussen somatici, met de psychiaters en de
     andere leden van het interdisciplinair team en overleg met somatici i.v.m. verlofregeling.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot de hoofdarts: dr. Marie-Paule Clerinx (marie-paule.clerinx@asster.be – 011 78 80 02).

Interesse?
Kandidatuurstelling via CV en motivatiebrief vóór 01/02/2019 bij jaak.poncelet@asster.be
.