Dramatherapeut(e) Libra 3 Deeltijds (50%) Vervangingscontract (min. 9 maanden) 

Momenteel zijn we op zoek naar een dramatherapeut(e). Deze vacature situeert zich binnen de afdeling Libra 3. Deze zorgafdeling richt zich enerzijds op volwassenen met een verslaving aan of misbruik van drugs en anderzijds op volwassenen met allerlei vormen van seksuele gedragsstoornissen.

Functie-inhoud

De dramatherapeut(e) zorgt voor een vakeigen inbreng in de interdisciplinaire behandelteams binnen de zorgeenheden ‘drugs’ en ‘seksuele gedragsstoornissen’. Het therapeutisch werk bestaat voornamelijk uit groepstherapie.

Functieprofiel

1. Je hebt een diploma ‘bachelor in de creatieve therapie, vakgebied drama’.
2. Inhoudelijk steunt de behandeling op het cognitief-gedragstherapeutisch model en/of het terugvalpreventiemodel. We verwachten dat je kennis hebt van gedragstherapeutische interventies of hierin interesse vertoont.
3. Ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg strekt tot aanbeveling.
4. Je hebt ervaring met het therapeutische proces bij de cliënten op gang te brengen en te begeleiden aan de hand van dramamethodieken (vb. improvisaties, story making en story telling, sociodrama, de stop-gap methode, playback theater, interactiedrama, developmental transformations, begeleid toneel, toneel als therapie, poppenspel, etc.). Je bent in staat om aan de hand van deze methodieken doelstellingen na te streven zoals geformuleerd in het individueel behandelplan van de patiënt. We verwachten dat mensen binnen de dramatherapie leren hun verhaal te vertellen, hun gevoelens op een gepaste manier leren uiten en hun interpersoonlijke interactievaardigheden en relaties leren verbeteren.
5. Je beschikt over voldoende therapeutische vaardigheden. Je kan een empathische basishouding aannemen, je bent luisterbereid en je voelt affiniteit voor zowel het geven van groepstherapie als individuele therapie.
6. Je bezit een gezonde dosis creativiteit en flexibiliteit.
7. Je tracht je professioneel handelen permanent te ontwikkelen. Je wil je engageren om actief mee te zoeken naar en deel te nemen aan de meest geschikte vormings- of opleidingsinitiatieven.
8. Je neemt deel aan de vergaderingen en vormingsmomenten die op de zorgeenheid worden georganiseerd en bereidt deze actief voor.
9. Je bent open, communicatief en je wilt bijdragen aan een goede samenwerking met de andere collega’s. We hechten zeer veel belang aan een gezonde teamgeest. Als teamspeler heb je oog voor wat in een team wordt beslist en houd je rekening met collega’s.
10. We streven naar een optimale kwaliteit van de acties van de hulpverlener. Hiertoe biedt het een belangrijke meerwaarde om zowel jezelf als jouw impact op de cliënt in vraag te kunnen stellen. Verder betrek je als hulpverlener de cliënt zoveel als mogelijk bij zijn/haar eigen behandeling.

Aanbod

• Tewerkstellingspercentage: Deeltijds (50%)
• Campus: Stad
• Startdatum: Bij voorkeur vanaf 01/12/2018
• Contract: Vervanging (minimum tot eind augustus 2019)
• Weddeschaal: Conform de ziekenhuisbarema’s
• Een boeiende job in een patiëntgerichte omgeving, waarbij je deel uitmaakt van een interdisciplinair team
• Ruimte voor eigen inbreng in het zorgtraject van de aan jou toegewezen patiënten
• Een correcte verloning en heel wat extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, attentiebeleid, …)

Wens je bijkomende informatie?

Voor bijkomende inhoudelijke informatie kan je terecht bij:
• dhr. Rinaldo Cavatorti, zorgmanager Libra (011/78 85 00 – rinaldo.cavatorti@asster.be)
• dhr. Erwin Reyskens, afdelingshoofd Libra 3 (011/78 85 30 – erwin.reyskens@asster.be)
 Voor bijkomende algemene informatie kan je terecht bij:
• Sarah Brepoels, arbeidspsychologe (011/78 81 59 – sarah.brepoels@asster.be)

Zin in een uitdaging?

Solliciteer dan online via www.asster.be/solliciteren en voeg zeker je CV en motivatiebrief toe!
Solliciteren kan tot en met 14/12/2018.

 

Maatschappelijk werker (m/v) De Zeilen 1 Deeltijds (50%) Contract 1 jaar met optie verlenging 

Momenteel zijn we op zoek naar een maatschappelijk werker (m/v) voor De Zeilen 1. Deze zorgafdeling heeft een behandelaanbod voor jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar met een psychiatrische problematiek, ongeacht hun diagnose, achtergrond en/of cultuur.

Functieprofiel

De maatschappelijk werker (m/v):

• Heeft een sterke interesse in de geestelijke gezondheidszorg en heeft voeling met de doelgroep
  jongvolwassenen.
• Kan gericht en efficiënt informatie verwerven, verwerken en delen.
• Werkt mee aan integrale kwaliteitszorg.
• Is in staat om complexe probleemsituaties te definiëren, te analyseren en oplossingsgericht te
  benaderen.
• Heeft kennis van de sociale wetgeving, de rechtspositie van de zorgvrager en de financiering van de
  gezondheidszorg.
• Kan ondersteuning bieden bij het plannen en uitvoeren van financiële verrichtingen.
• Erkent de vraag naar zorg en kan de zorgbehoefte inschatten, vertrekkende van de noden van
  jongvolwassenen en hun context, door middel van intakegesprekken.
• Kan evenwichtig omgaan met de nood aan steun en het promoten van autonomie en
  verantwoordelijkheid.
• Kan zelfstandig werken combineren met het samenwerken in een interdisciplinair team.

Aanwervingsvoorwaarden

• Je beschikt over het diploma ‘Bachelor in het Sociaal Agogisch Werk’ met de titel van
  maatschappelijk assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma
• Je herkent je in de gevraagde competenties
• Je kiest bewust voor deeltijds (50%) werk!

Aanbod

• Tewerkstellingspercentage: Deeltijds (50%)
• Campus: Melveren
• Startdatum: Zo spoedig mogelijk
• Contract: 1 jaar met optie onbepaalde duur
• Weddeschaal: Conform de ziekenhuisbarema’s
• Een zeer boeiende job in een enthousiast team met ruimte voor ontwikkelings- en
  doorgroeimogelijkheden
• Een correcte verloning en heel wat extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis 
  hospitalisatieverzekering, attentiebeleid, …)

Wens je bijkomende informatie?

Voor bijkomende inhoudelijke informatie kan je terecht bij:
• dhr. Lode Gelade, vakgroepverantwoordelijke maatschappelijk werk (011/78 84 60 –
  lode.gelade@asster.be)
• dhr. Steven Dewulf, zorgmanager De Zeilen (011/78 86 00 – steven.dewulf@asster.be) of mevr. Inge
  Clerinx, afdelingshoofd De Zeilen 1 (011/78 86 10 – inge.clerinx@asster.be)
Voor bijkomende algemene informatie kan je terecht bij:
• Sarah Brepoels, arbeidspsychologe (011/78 81 59 – sarah.brepoels@asster.be)

Zin in een uitdaging?

Solliciteer dan zeker online via www.asster.be/solliciteren en voeg je CV en motivatiebrief toe!
Solliciteren kan tot en met 30/11/2018.

 

Master in de psychologie, optie klinische psychologie of Master in de pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek 

Momenteel zijn we op zoek naar een master in de psychologie, optie klinische psychologie of een master in de pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek.

  • De afdeling ‘De Zeilen 2’, met een specifiek aanbod van psychiatrische zorg voor volwassenen met een verstandelijke beperking, heeft een tijdelijke openstaande betrekking (0.50 VTE) voor het project ‘Mobiele Forensische Outreach’ (MFO).
  • De Mobiele Werking Dubbel Diagnose Limburg (MWDD) heeft een tijdelijke openstaande betrekking (0.40 VTE).

    Beide functies hebben een gelijkaardige duur (ongeveer 1 jaar) en zijn combineerbaar. 

Functieomschrijving
Als lid van het team Mobiele Forensische Outreach (MFO):
• Vertrek je vanuit de afdeling De Zeilen 2 om deel te nemen aan zorg georganiseerd vanuit het
   netwerk ‘zorg aan geïnterneerden’.
• Ondersteun je voorzieningen mobiel in het opvangen van volwassenen met een verstandelijke
  beperking, een psychiatrische problematiek en een interneringsstatuut.
• Bouw je deze werking inhoudelijk mee uit.
Als lid van de Mobiele Werking Dubbel Diagnose Limburg (MWDD):
• Bied je zorg en ondersteuning aan het netwerk van cliënten met een dubbel diagnose (verstandelijke
  beperking en psychiatrische problematiek). Dit door middel van begeleiding en behandeling in de
  thuis (vervangende) context.
• De werking van dit project is provinciaal. Je standplaats is Hasselt.

Functieprofiel
• Je bent master in de psychologie, optie klinische psychologie (met erkenning) of master in de
  pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek.
• Je hebt kennis van ontwikkelingsstoornissen (zoals verstandelijke beperking) en psychiatrische
  ziektebeelden, hun aanpak en behandeling, en je kan deze kennis vlot overdragen.
• Je bent ondernemend, stressbestendig en kan zelfstandig handelen in uitdagende contexten.
• Je hebt een actieve, onderzoekende en flexibele houding.
• Je toont je reflectief in handelen, en draagt pro-actief bij aan het uitbouwen van zorg op maat voor 
  volwassenen met een verstandelijke beperking.
• Je hebt kennis van de doelgroep en het betreffende zorgcircuit en netwerk.

Aanbod
• Tewerkstellingspercentage: 0.50 VTE + 0.40 VTE
• Startdatum: Zo spoedig mogelijk
• Contract: Bepaalde duur (ongeveer 1 jaar)
• Weddeschaal: Conform de ziekenhuisbarema’s
• Een boeiende en uitdagende job in een dynamische sector
• Een correcte verloning en heel wat extralegale voordelen (gratis hospitalisatieverzekering,
  attentiebeleid, …)

Wens je bijkomende informatie?
Voor bijkomende informatie kan je terecht bij:
• dhr. Steven Dewulf, zorgmanager De Zeilen (011/78 86 00 – steven.dewulf@asster.be)
• dhr. Luc Schalenbourg, coördinator mobiele teams en zorgmanager Reling (0478/27 13 38 –
  luc.schalenbourg@reling.be)

Zin in een uitdaging?
Solliciteer dan online via www.asster.be/solliciteren en voeg je CV en motivatiebrief zeker toe!
Solliciteren kan tot en met 21/12/2018.