1. Stagemogelijkheden in Asster 

1. Stagemogelijkheden in Asster 
Let op: enkel stage-aanvragen die op de correcte manier werden ingediend dus via de hieronder vermelde link zullen behandeld worden. Maak geen gebruik van individuele e-mailadressen of schrijf niet zomaar diensten aan: jouw vraag dreigt dan verloren te gaan.

1.1. Verpleegkunde/zorgkunde
Het aantal beschikbare stageplaatsen wordt voor de start van een nieuw opleidingsjaar vastgelegd in overleg met de Limburgse scholen. In principe hoef je als student dus geen stageplaats meer aan te vragen maar koppelt de school jou aan je stageplaats. Moet je toch zelf op zoek gaan naar een stageplaats dan dien je je aanvraag in via deze link..
Vakgroepverantwoordelijke Evi Schroyen bekijkt dan de mogelijkheden binnen Asster.
Opgelet: je kan pas een stage doorlopen binnen Asster in de tweede opleidingsfase van de bacheloropleiding of na afronding van de eerste basismodules (HBO-5).

1.2. Psychologen
Het aantal beschikbare stageplaatsen wordt voor de start van een nieuw opleidings/academiejaar vastgelegd door de vakgroep.
De stage-aanvragen gebeuren zowel collectief (via opleidingsinstituten) als individueel via deze link.
Vakgroepverantwoordelijke Ine Wanten bekijkt dan de mogelijkheden binnen Asster.
Opgelet: Je kan enkel een stage doorlopen binnen Asster als bachelor- of student in de psychologie. Als bachelor kan je ten vroegste vanaf het tweede opleidingsjaar stage doen.

1.3. Ergotherapie
Het aantal beschikbare stageplaatsen wordt voor de start van een nieuw opleidings/academiejaar vastgelegd binnen de vakgroep.
De stage-aanvragen gebeuren individueel via deze link.
Vakgroepverantwoordelijke Els Beankens bekijkt dan de mogelijkheden binnen Asster.
Opgelet: Je kan enkel stage doorlopen vanaf het tweede opleidingsjaar bachelor of de masteropleiding.

1.4. PMT
Het aantal beschikbare stageplaatsen wordt voor de start van een nieuw opleidings/academiejaar vastgelegd binnen de vakgroep. De stage-aanvragen gebeuren zowel collectief (via opleidingsinstituten) als individueel via deze link.
Vakgroepverantwoordelijke David Reynaerts bekijkt dan de mogelijkheden binnen Asster.
Opgelet: je kan zowel als bachelor als masterstudent stage doen binnen Asster. Voor de bachelors kan de stage ten vroegste vanaf het tweede opleidingsjaar aangevraagd worden.

1.5. Maatschappelijk werk
Het aantal beschikbare stageplaatsen wordt voor de start van een nieuw opleidings/academiejaar vastgelegd binnen de vakgroep. De stage-aanvragen gebeuren zowel collectief (via opleidingsinstituten) als individueel via deze link.
Vakgroepverantwoordelijke Stefanie Bex bekijkt dan de mogelijkheden binnen Asster.
Opgelet: je kan pas een stage doorlopen binnen Asster in de tweede opleidingsfase van de bacheloropleiding.

1.6. Orthopedagogiek
Voor de opleiding orthopedagogie worden er jaarlijks een aantal stageplaatsen voorbehouden op Spika en De Zeilen 1 & 2. De stage-aanvragen gebeuren zowel collectief als individueel via deze link.
Evi Schroyen bekijkt de mogelijkheden voor wat betreft de bachelorstages.
De aanvragen voor masterstages worden begeleid door Ine Wanten.
Opgelet: je kan pas een stage doorlopen binnen Asster in de tweede opleidingsfase van de bacheloropleiding en het moet gaan om een langdurige stage.

1.7. Ervaringsdeskundigen/ervaringswerkers
Ervaringsdeskundigen die hun opleiding gestart zijn, kunnen altijd een individuele aanvraag indienen via deze link.
Evi Schroyen bekijkt de mogelijkheden binnen Asster.

1.8. Stages in de zorgondersteuning
Zoals gezegd, zijn er binnen Asster veel diensten en disciplines waarbinnen je stage kan lopen. Binnen de zorgondersteuning gebeurt het merendeel van de stage-aanvragen individueel: zorg dat je als student een stageplaats aanvraagt in het jaar voorafgaand aan je stage. Op die manier hebben we de ruimte om te zoeken naar een goede match. Volgende diensten bieden een stageplaats:

Apotheek: binnen de dienst apotheek is er jaarlijks plaats voor 2 studenten (geen overlappende periodes). Wat betreft opleiding gaat het dan om studenten TFA ( technisch farmaceutisch assistenten), apothekers en ziekenhuisapothekers.
De stage-aanvragen gebeuren individueel via deze link.

Dienst communicatie: binnen de dienst communicatie is er jaarlijks plaats voor 1 student (geen overlappende periodes). Deze stageplaats zal beschikbaar zijn vanaf academiejaar 2021 – 2022.
De stage-aanvragen gebeuren individueel via deze link.

Personeelsdienst en HR: zowel in kader van payroll als HR kunnen er jaarlijks 2 studenten stage lopen. Wat betreft opleiding gaat het dan om studenten bachelor rechtspraktijk, bachelor toegepaste psychologie, master psychologie. De stage-aanvragen gebeuren individueel via deze link.

Dienst schoonmaak: max. 2 stagiairs (afhankelijk van periode en soort traject/niet overlappend op dezelfde campus). Stages van min.1 maand. Mogelijke opleidingen/trajecten: professionele schoonmaak, (re-) activeringsstage, duaal leren.
De stage-aanvragen gebeuren zowel collectief (via samenwerkende scholen/VDAB als individueel via deze link.

Dienst voeding: max. 2 stagiairs (afhankelijk van periode en soort traject/niet overlappend op dezelfde campus). Stages van min. 1 maand. Mogelijke opleidingen/trajecten: professionele keuken/kokopleiding, (re-) activeringsstage, duaal leren.
De stage-aanvragen gebeuren zowel collectief (via samenwerkende scholen/VDAB als individueel via deze link.

Technische dienst: max. 2 stagiairs (afhankelijk van periode en soort traject/niet overlappend op dezelfde campus). Stages van min. 1 maand. Mogelijke opleidingen/trajecten: (re-) activeringsstage, duaal leren.
De stage-aanvragen gebeuren zowel collectief (via samenwerkende scholen/VDAB als individueel via deze link.

Secretariaat zorg: binnen het secretariaat zorg kunnen jaarlijks twee studenten hun stage doorlopen. Wat betreft opleiding gaat het dan om studenten bachelor healthcare management. We bieden zowel een kijkstage aan voor 2de jaarsstudenten als een vervolmakingsstage + bachelorproef voor 3de jaarsstudenten.
Binnen het secretariaat zorg kan er jaarlijks ook een student logistiek assistent zijn/haar stage doorlopen. 
De stage-aanvragen gebeuren individueel via deze link.

Dienst kwaliteit: binnen de dienst kwaliteit is er jaarlijks één stageplaats beschikbaar voor een masterstudent gezondheidsmanagement, ziekenhuiswetenschappen, beleid – en management in de gezondheidszorg. Bij voorkeur heeft de student interesse in of ervaring met het werken met databanken. De stage-aanvragen gebeuren individueel via deze link.

Centraal beleid/directie: op het centrale niveau is er jaarlijks één stageplaats beschikbaar voor een masterstudent verpleging, gezondheidsmanagement, ziekenhuiswetenschappen, beleid – en management in de gezondheidszorg. Daarnaast is er ruimte voor een kijkstage. De stage-aanvragen gebeuren individueel via deze link.

1.9. Stage vanuit het middelbaar onderwijs en korte stages/ kijkstages
Binnen Asster worden op dit moment geen afzonderlijke, individuele kijkstages en korte stages vanuit het middelbaar toegelaten. Mensen die willen kennis maken met het werken binnen de zorgsector bieden we wel 2 andere opties nl. inleefmoment of vrijwilligerservaring. meer info hierover vind je in de stagebrochure of kan je krijgen via evi.schroyen@asster.be.

Voor specifieke, inhoudelijke vragen rond stages binnen onze vakgroepen verpleegkunde/zorgunde; psychologie, ergotherapie of psychomotorische therapie mag je je richten tot de vakgroepverantwoordelijken:

Verpleegkunde en zorgkunde: Evi Schroyen - evi.schroyen@asster.be

Psychologie: Ine Wanten – ine.wanten@asster.be

Ergotherapie: Els Beankens – els.beankens@asster.be

Psychomotorische Therapie: David Reynaerts – david.reynaerts@asster.be

Maatschappelijk werk: Stefanie Bex - stefanie.bex@asster.be