3. Do's and dont's in kader van onderbreking/schorsing stage 

3.1. Coronatijden:  uitdaging voor stages?
Wij willen het leerproces van onze studenten/stagiairs waar mogelijk versterken en ondersteunen.
Indien een nieuwe coronapiek zich zou aandienen in schooljaar 2020 -2021 dan laten wij de stage-activiteiten binnen Asster doorlopen. De uitzondering zijn de stages binnen de dagklinieken. Hier proberen we dan eerst intern en eventueel samen met de school een oplossing/alternatief te zoeken.

Stagiairs (tweedejaars) worden niet ingezet voor de behandeling van (vermoedelijke) COVID-19-patiënten, noch voor het onderhoud van kamers van (vermoedelijke) COVID-patiënten, ook niet voor herstellingen in die kamers. Dit geldt ook voor jobstudenten. 

We vragen stagiairs wel om in het bijzonder mee goede zorg te dragen voor zowel patiënten/bewoners als voor collega’s. Heb je twijfel? Heb je plots last van een acute infectie van bovenste of onderste luchtwegen, neem dan contact op met je huisarts en begeef je  NIET naar de afdeling. Breng uiteraard wel je school en je stage-afdeling telefonisch meteen op de hoogte van je afwezigheid.

Bekijk ook deze infoflyer aandachtig: Corona tips & tricks stagiairs 2020

3.2. Wat te doen bij ziekte/overmacht?
Soms duikt er in een stagetraject al eens in kink in de kabel op. Dat kan het gevolg zijn van praktische belemmeringen zoals ziekte maar het kan ook het gevolg zijn van persoonlijke / groepsdynamieken bv. mismatch doelgroep, moeilijkheden in termen van teamwerking, enz.

Bij praktische belemmeringen zoals korte afwezigheid, (tijdelijke) stopzetting stage wegens ziekte, persoonlijke omstandigheden vragen we je om dit te communiceren met jouw afdelingshoofd/mentor EN via stage@asster.be.

Als je de stage op een later tijdstip inhaalt dan en zeker als dit NA het afsluiten van de voorziene stageperiode is dan wordt dit op voorhand besproken met het afdelingshoofd en wordt dit opnieuw volgens de procedure omschreven in de stagebrochure (punt 2). Zonder centrale melding of afspraken kan je niet opnieuw starten.
We verwachten dat de stagementor/begeleider van jouw school ons ook een seintje geeft.