Dienstverlening 

Sociale dienst

De maatschappelijk assistent zal bijzondere aandacht besteden aan jouw sociale rollen. Samen met jou en met het team wordt nagegaan op welke domeinen (familiaal, professioneel…) je ondersteuning nodig hebt. Het optimaal benutten van de omgevingsfactoren betekent een verhoging van de kansen tot participatie en integratie.
De methodiek van het ontslagmanagement wordt hierbij voor een aantal patiënten gehanteerd.
De sociale dienst bevindt zich in het dienstencentrum.

Patiëntensecretariaat

Het patiëntensecretariaat is gelegen in het administratief gebouw (aan de hoofdingang). Het is dagelijks toegankelijk tijdens de kantooruren.

Interculturele bemiddeling

Mensen van Turkse, Marokkaanse (ook Berberse), Italiaanse en Griekse origine kunnen beroep doen op een interculturele bemiddelaar.
Een afspraak kan je maken via de verpleegkundigen op de zorgeenheid en de maatschappelijk werkers.

Morele, godsdienstige en filosofische bijstand

Een opname in het ziekenhuis is vaak een ingrijpend gebeuren. Op zo’n crisismoment kan ondersteuning vanuit je godsdienst of levenbeschouwing belangrijk zijn.

De medewerkers van de afdeling staan hiervoor open. Ons ziekenhuis is christelijk geïnspireerd. Aan elke afdeling is er ook een pastoraal medewerker verbonden. Het is goed om te weten dat deze pastorale medewerkers voor iedereen open staan of je nu gelovig, anders-gelovig of niet gelovig bent.
Indien je dit wenst, kan je een beroep doen op een vertegenwoordiger
van je eigen godsdienst (bv. priester, dominee, imam of rabbi) of op een moreel consulent van het vrijzinnig humanisme.

De maatschappelijk werker die verbonden is aan jouw afdeling zal de gevraagde vertegenwoordiger contacteren.

Persoonlijke kledij

We geven er de voorkeur aan dat je persoonlijk linnen door iemand van je familie wordt gewassen.
Indien dit niet mogelijk is kan vanuit de afdeling een andere regeling getroffen worden. Een externe wasserij kan je persoonlijke kledij wassen. De kosten hiervan komen maandelijks op je factuur. Je persoonlijk linnen dient dan wel van een barcode voorzien te worden.
Op een aantal afdelingen is ook een wasautomaat voorzien, die je tegen vergoeding kan gebruiken. Hiervoor raadpleeg je de verpleegkundigen op de afdeling.

Kapper

Je kan naar keuze beroep doen op een kapper of een kapster. Vraag inlichtingen aan de verpleegkundigen op je afdeling.
De kapper/kapster komt ook op enkele afdelingen.

Pedicure

Je kan ook beroep doen op een pedicure. Hiervoor neem je contact op met de verpleegkundige.
De vergoeding voor de pedicure wordt op je maandelijkse factuur geplaatst.