De behandeling 

De behandeling wordt verzorgd door een team van hulpverleners, samengesteld uit verschillende disciplines. Alle teamleden; de psychiater, de patiëntenbegeleider, de psycholoog, de verpleegkundige, de bewegingstherapeut, de ergotherapeut, de maatschappelijk werker, eventueel ook de muziektherapeut en de onderwijskracht werken samen, om met jou en je familie een gepast antwoord te vinden op de gestelde problemen.

Bij de geneesheer, het afdelingshoofd of de patiëntenbegeleider kan jij en je familieleden steeds informatie inwinnen omtrent de behandeling - de doelstellingen, de verschillende stappen in uw behandelprogramma, de therapeutische activiteiten, de weekend en verlofregelingen ... -  en het ontslag.