Asster deelt gegevens met externe hulpverleners of diensten in functie van uw behandeling of begeleiding 

Tijdens uw opname/begeleiding hebben we informatie nodig in kader van diagnose en behandeling. Onder andere informatie over uw lichamelijke en psychische gezondheid, uw sociale en financiële situatie en psychologische gegevens.

Om u een kwaliteitsvolle zorgverlening te bieden, wordt er binnen uw behandelteam relevante informatie gedeeld met alle disciplines waarmee u een therapeutische relatie heeft binnen PZ Asster, PVT De Passer en/of de mobiele teams van het netwerk Reling en dit voor zolang de betrokkenheid bij uw behandeling duurt.

Vaak wordt er voor uw behandeling of dienstverlening ook samengewerkt met andere hulpverleners of diensten buiten het ziekenhuis. Hiervoor moet uw behandelteam dan informatie opvragen bij of doorgeven aan deze externe hulpverleners of diensten.

Zo zal uw behandelteam in functie van uw opname/begeleiding en ontslag informatie delen met uw huisarts of specialist alsook met een andere arts of hulpverlener die u doorverwezen heeft of naar wie u vanuit PZ Asster, PVT De passer of de mobiele teams van Reling doorverwezen wordt.

Indien u een geïnformeerde toestemming heeft afgesloten via ehealth, kunnen er ook medische gegevens geplaatst worden via het CoZo-platform.

Wanneer we aan andere externe hulpverleners of diensten gegevens doorgeven, zal uw behandelteam u hierover steeds informeren.

Indien u wenst dat (bepaalde) informatie niet gedeeld wordt met bepaalde externe personen of diensten, gelieve dit expliciet door te geven aan uw behandelteam. Uiteraard houden wij hier rekening mee!

Indien uw behandelteam gegevens zal opvragen bij externe hulpverleners of diensten, ook na opname, wordt hiervoor steeds eerst uw schriftelijke toestemming gevraagd.

Voor bijkomende vragen over uw rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Asster kan u ook steeds terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming, via het telefoonnummer 011/78.81.45 of via het e-mailadres dpo@asster.be. Deze functionaris ziet op onafhankelijke wijze toe op de naleving van de privacywetgeving binnen Asster.