Informatie voor de patiŽnt 

Medewerkers delen jouw zorg

De opname in een psychiatrisch ziekenhuis is meestal een ingrijpende gebeurtenis.

Als patiënt verlaat je jouw vertrouwde omgeving om jezelf tijd en ruimte te geven voor een intensieve behandeling. Zorgvragen zijn vaak complex. Achter een bepaalde zorgvraag kunnen andere problemen schuil gaan. Daarom is een degelijk onderzoek en een gerichte observatie heel belangrijk. Om dit kwaliteitsvol te laten gebeuren, word je opgenomen op een afdeling, die gespecialiseerd is in de behandeling en begeleiding van problemen waarmee ook jij te kampen hebt.

Eens de hulpvraag verduidelijkt, kunnen doelstellingen en interventies gebundeld worden in een behandelplan. Een gans team van medewerkers is hierbij betrokken. Jouw medewerking en deze van jouw familie is hierbij van groot belang.

Wij zijn ervan overtuigd dat een goede samenwerking zal leiden tot een verbetering van jouw situatie en die van je gezinsgenoten. Onze medewerkers doen alvast hun uiterste best om je de meest adequate behandeling en begeleiding aan te bieden.

Na een tijdelijk verblijf op de afdeling wordt het ontslag voorbereid en kan je het ziekenhuis weer verlaten.
Soms zal het behandelteam voorstellen om na een volledig verblijf nog in dagbehandeling te komen. Dat wil zeggen dat je gedurende één of meerdere dagen per week enkel overdag naar het ziekenhuis komt. Zelfs een rechtstreekse opname in dagbehandeling is mogelijk, wanneer een volledig opname niet nodig is.

Soms heb je meer baat bij een langdurig behandelingsprogramma. Op deze afdelingen is er een gespecialiseerd behandelaanbod, waar actief gewerkt wordt aan ontslag naar huis of  naar een vervangende thuissituatie, zoals het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) of Beschut Wonen. Ook begeleiding vanuit het mobiel team van Reling is mogelijk.

De afdelingen zijn opgedeeld in leeftijdsdoelgroepen:

Wens je meer informatie over geestelijke gezondheidszorg? 

Breng dan zeker ook eens een bezoek aan de volgende websites :

Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg

Geestelijk Gezond Vlaanderen

Vlaams patiëntenplatform

Patiëntenrechten.be (van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid)

Gezondheid.be

vzw Uilenspiegel (UilenSpiegel VZW is een pluralistische vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Sterk in patiëntenvertegenwoordiging, vorming, herstel, ervaringsdeskundigheid, lotgenotencontact, informeren en beeldvorming.)