Informatie voor de familie of mantelzorger 

De opname van een familielid of vriend

Jouw familielid/vriend(in) heeft zijn/haar vertrouwde omgeving verlaten om tijd en ruimte te krijgen voor een intensieve behandeling. Onze medewerkers doen hun uiterste best om hem/haar de meest adequate behandeling en begeleiding aan te bieden. Hij/zij staat er niet alleen voor: onze medewerkers delen de zorgen, zowel van de patiënt als van zijn/haar omgeving.

Als familielid of goede vriend(in) is het uiteraard belangrijk de patiënt te ondersteunen. Geef ook jezelf voldoende tijd en ruimte om even op adem te komen. Het team zal ook aandacht besteden aan jouw zorgen. In deze gedeelde zorg brengen hulpverleners respect op voor de privacy van jouw familielid, die in zeer belangrijke mate bij die zorg betrokken wordt.

Voor vragen kun je steeds bij een teamlid terecht.

Opname op een gespecialiseerde zorgeenheid

Om een duidelijk zicht te krijgen op de specifieke hulpvraag en om een gerichte behandeling te kunnen instellen, is jouw familielid/vriend(in) opgenomen op een gespecialiseerd opname- en behandelafdeling.

      De afdelingen zijn opgedeeld in leeftijdsdoelgroepen:

Bezoek
19/08/20: In deze bijzondere tijden, is er in Asster sprake van een aangepaste bezoekregeling.

Vermits de incidentiecijfers voor St. Truiden terug stabiel gedaald zijn is het verlaten van het terrein voor patiënten terug toegelaten zolang het aantal besmettingen in Sint-Truiden en omliggende gemeentes beheersbaar blijft (incidentie < 20/100000). De procedure werd aangepast.
Voor Sirius en PVT kan het verlaten van het terrein slechts onder begeleiding. Er geldt daar een limiet van 4 personen + 1 begeleider en dit kan enkel voor buitenactiviteiten.

Voor meer informatie kan je je wenden tot de afdeling. Over het algemeen geldt het volgende:

Dat we jou als bezoeker vragen om mee te waken over de veiligheid van jouw naasten en die van onze andere patiënten en medewerkers door:

 • De coronacheck te doen: jij als bezoeker maar ook jouw naaste hebben de voorbije 14 dagen geen symptomen vertoond.
 • Van bij het betreden van het domein hanteer je ALLE nodige hygiënische maatregelen dus was en ontsmet je handen voldoende vóór, tijdens en na het bezoek.
 • Draag een mondmasker vanaf het moment dat je Asster binnenstapt: je kan een proper en vers gewassen stoffen mondmasker dragen of een nieuw wegwerpmasker. Draag het masker ook correct anders zorg je voor een extra risico...
 • Beperk het aantal bezoekers tot maximaal 5 vaste personen per patiënt, kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend. Meerdere personen mogen tegelijk op bezoek komen als het lokaal dit toelaat MAAR zorg altijd voor de nodige sociale afstand!
 • Voor de risicogroepen Sirius en PVT en voor Vega  kan het verlaten van het terrein slechts onder begeleiding. Er geldt daar een limiet van 4 personen + 1 begeleider en dit kan enkel voor buitenactiviteiten. 
  Voor de andere afdelingen geldt dat wandelen buiten het terrein met de bezoeker is toegelaten op voorwaarde dat je de richtlijnen rond stadswandeling strikt volgt: masker, max. 2uren, buiten, afstand houden, enkel te voet, 3km rond domein. Deze wandelingen worden enkel toegestaan zolang het besmettingsrisico op het grondgebied St-Truiden voldoende laag is. 
 • Regelingen m.b.t. bv ophalen en brengen wasgoed voor patiënten kunnen telefonisch met de afdeling overlegd worden.

Klik hier voor een overzicht van de bezoekuren.

Kinderen zijn in principe welkom op de afdeling. Wanneer de opgenomen ouder een crisis doormaakt en/of een acute opname doormaakt,  raden wij aan het bezoek van kinderen met een teamlid van de afdeling te bespreken. Op sommige afdelingen is er een speelhoekje of een speelkist voorzien.

Kom je voor de eerste keer, dan kun je contact opnemen met de afdeling zelf.

Voor het welzijn en gezondheid van uw familielid/kennis en van alle patiënten vragen we u om rekening te houden met het volgende:

 • Wij laten niet toe dat bezoek alcoholische dranken, geneesmiddelen meebrengt. 
 • Roken is enkel toegestaan in de daartoe aangeduide ruimten.
 • Wij vragen u de privacy van de andere patiënten te eerbiedigen.
 • Honden (tenzij begeleide honden) of andere huisdieren kunnen
  niet binnengebracht worden in de gebouwen.

Steun kan ook verleend worden via een kaartje of een briefje.
Een berichtje stuur je naar:

vzw Asster Campus Stad
t.a.v. (naam van de patiënt)
Afdeling (naam van de afdeling)
Halmaalweg 2
3800 Sint-Truiden.

Wens je meer informatie over geestelijke gezondheidszorg? 

Te Gek!?

Vlaams patiëntenplatform

Alles over patiëntenrechten

Formulier aanwijzing vertrouwenspersoon

vzw Uilenspiegel (UilenSpiegel VZW is een pluralistische vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Sterk in patiëntenvertegenwoordiging, vorming, herstel, ervaringsdeskundigheid, lotgenotencontact, informeren en beeldvorming.)