Informatie voor de familie of mantelzorger 

De opname van een familielid of vriend

Jouw familielid/vriend(in) heeft zijn/haar vertrouwde omgeving verlaten om tijd en ruimte te krijgen voor een intensieve behandeling. Onze medewerkers doen hun uiterste best om hem/haar de meest adequate behandeling en begeleiding aan te bieden. Hij/zij staat er niet alleen voor: onze medewerkers delen de zorgen, zowel van de patiënt als van zijn/haar omgeving.

Als familielid of goede vriend(in) is het uiteraard belangrijk de patiënt te ondersteunen. Geef ook jezelf voldoende tijd en ruimte om even op adem te komen. Het team zal ook aandacht besteden aan jouw zorgen. In deze gedeelde zorg brengen hulpverleners respect op voor de privacy van jouw familielid, die in zeer belangrijke mate bij die zorg betrokken wordt.

Voor vragen kun je steeds bij een teamlid terecht.

Opname op een gespecialiseerde zorgeenheid

Om een duidelijk zicht te krijgen op de specifieke hulpvraag en om een gerichte behandeling te kunnen instellen, is jouw familielid/vriend(in) opgenomen op een gespecialiseerd opname- en behandelafdeling.

      De afdelingen zijn opgedeeld in leeftijdsdoelgroepen:

 

Bezoek

Klik hier voor een overzicht van de bezoekuren.

Kinderen zijn in principe welkom op de afdeling. Wanneer de opgenomen ouder een crisis doormaakt en/of een acute opname doormaakt,  raden wij aan het bezoek van kinderen met een teamlid van de afdeling te bespreken. Op sommige afdelingen is er een speelhoekje of een speelkist voorzien.

Kom je voor de eerste keer, dan kun je contact opnemen met de afdeling zelf.

Voor het welzijn en gezondheid van uw familielid/kennis en van alle patiënten vragen we u om rekening te houden met het volgende:

  • Wij laten niet toe dat bezoek alcoholische dranken, geneesmiddelen of extra voeding meebrengt.
  • Roken is enkel toegestaan in de daartoe aangeduide ruimten.
  • Wij vragen u de privacy van de andere patiënten te eerbiedigen.
  • Honden (tenzij begeleide honden) of andere huisdieren kunnen
    niet binnengebracht worden in de gebouwen.

Steun kan ook verleend worden via een kaartje of een briefje.
Een berichtje stuur je naar:

vzw Asster Campus Stad
t.a.v. (naam van de patiënt)
Afdeling (naam van de afdeling)
Halmaalweg 2
3800 Sint-Truiden.

Wens je meer informatie over geestelijke gezondheidszorg? 

Breng dan zeker ook eens bezoek aan de volgende websites :

Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg

Geestelijk Gezond Vlaanderen

Similes (Similes is een vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen.)

www.koppvlaanderen.be 

Gezondheid.be

www.familieplatform.be